Kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Mika Raatikainen pitää humanitäärisen maahanmuuton aiheuttamaa terrorismiuhkaa ja lähiöväkivaltaa Suomen tällä hetkellä pahimpina turvallisuusuhkina. Sen vuoksi on tärkeää saada poliisin toimintamenot pikaisesti kuntoon.

Vielä vuonna 2010 Suomessa oli lähes kahdeksantuhatta virkaa tekevää poliisia. Tänä päivänä luku on enää noin 7 150 ja ennusteen mukaan vuonna 2020 virassa on enää 6 300 poliisia.

Perussuomalaisten eurovaaliehdokas Mika Raatikaisen mielestä kenttäpoliisin resursseja täytyy vahvistaa kouluttamalla ja palkkaamalla vähintään kahdeksansataa uutta poliisia kenttätehtäviin 2020-luvun alkuvuosina.

– Vähennetään nettipoliiseja, jotka kyttäävät ajatusrikollisia sosiaalisessa mediassa. Tilalle oikeita poliiseja takaamaan arjen turvallisuus, huolehtimaan liikenneturvallisuudesta ja selvittämään rikoksia, Raatikainen toteaa.

Kansalaisten oikeusturva vaarassa

Suomessa on Pohjoismaista ylivoimaisesti vähiten poliiseja per asukas. Esimerkiksi Ruotsissa poliiseja on kaksi tuhatta asukasta kohti, kun suhdeluku Suomessa on 1,3. Kansalaisten turvallisuuden takaaminen on valtiovallan ensisijaisia tehtäviä.

– Kyse ei ole pelkästään siitä, että ulkona on turvallista liikkua, vaan myös oikeusturvasta. Kun poliisin resursseja vähennetään, tutkinta-ajat kasvavat entisestään ja rikosten selvittämisprosentti heikkenee, sanoo Raatikainen.

Hallitsematon maahanmuutto on pysäytettävä

EU:n tasolla on hallitsemattoman maahanmuuton pysäyttäminen ensiarvoisen tärkeää. Tämä tapahtuu muuttamalla Schengenin rajasäännöstöä siten, ettei sisärajatarkastusten kestolla olisi enää mitään aikarajoitteita ja jättämällä niiden aloittaminen ainoastaan jäsenmaiden oman harkinnan varaan.

Euroopassa laittomasti olevat oleskelijat ja potentiaaliset terroristit pitäisi palauttaa omiin maihinsa.

– EU-maiden pitää satsata pakolaisleirien ylläpitoon erityisesti Syyrian lähialueilla, mikä mahdollistaisi pakolaisille inhimillisen elämän edellytykset ja nopean paluun kotimaahansa olosuhteiden parannuttua, Raatikainen sanoo.

Maahanmuuttosäännöksiin tiukennuksia

Maahanmuuttolainsäädännön suhteen Euroopan tulee alkaa soveltaa äärimmäisen tiukkoja säännöksiä. Lukuisat EU-maat ovat Suomesta poiketen jo tehokkailla kansallisilla toimenpiteillä laskeneet ulkomaalaisten oleskelulupia, perheenyhdistämisiä ja sosiaalietuuksia koskevat säädöksensä unionilainsäädännön ja kansainvälistä pakolaisuutta koskevien sopimusten minimirajalle.

– EU:ssa on käynnissä lukuisia asetus- ja direktiivimuutoshankkeita, jotka koskevat muun muassa pakolaisuuden määritelmää, turvapaikkamenettelyä, sosiaalietuuksia ja vastuunmäärittämistä, kertoo Raatikainen.

EU:n ulkorajat valvontaan

EU:n on Raatikaisen mielestä siirrettävä painopistettä etenkin turvapaikanhakijoiden taakanjakokeskustelusta siihen, että unionin ulkorajoja valvotaan tehokkaasti. Kaikki unionin maa- ja vesirajat laittomasti ylittävät henkilöt on pystyttävä käännyttämään lähtömaihinsa EU:n raja- tai merivartioston toimesta. Raja- ja merivartiostoille on myös taattava riittävät henkilö- ja materiaaliresurssit.

Lisäksi EU-maiden on yhdessä aloitettava diplomaattiset neuvottelut etenkin Geneven pakolaissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan muuttamiseksi tai jopa purkamiseksi.

– Näitä sopimuksia ei niiden solmimisaikaan toisen maailmansodan jälkeen tarkoitettu kansainvaellusten mahdollistajaksi, vaan väliaikaisen suojelun tarjoamiseksi rodun, uskonnon tai muun henkilöön liittyvän tekijän vuoksi vainotuille yksilöille. Eurooppalaisen sosiaalisen mallin pelastamiseksi on selvää, että globaalilla tasolla on saavutettava yhteisymmärrys henkilökohtaisen turvapaikanhakuoikeuden kumoamisesta silloin, kun henkilö laittomasti ylittää valtion maa- tai vesirajat, Raatikainen toteaa.

Tulevat eurovaalit tärkeämmät kuin koskaan

Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei tehdä, tulee hallitsematon maahanmuutto jatkumaan ja turvallisuus entisestään heikkenemään. EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmä ylirasittuu vakavasti ja yhteiskunnallinen koheesio murenee.

Vuosien 2015 ja 2018 välillä tehtiin EU-maissa useita islamistisia terrori-iskuja, joiden määrä tulisi eskaloitumaan.

– Nämä europarlamenttivaalit ovat tärkeämmät kuin koskaan, koska EU-kriittisen Ison-Britannian lähtiessä pois Euroopan unionista poistuu samalla myös suurin yksittäinen EU-kriittinen toimija. Mikäli kansallismielisten, EU-kriittisten puolueiden kannattajat yrittävät protestoida EU:ta vastaan jättämällä äänestämättä, tilalle pääsee liittovaltion ja hallitsemattoman maahanmuuton kannattajia, Raatikainen toteaa ja lisää:

– En voi korostaa tätä liikaa – jos haluatte säilyttää Suomen itsenäisyyden, silloin oikea tapa toimia ei ole jättää äänestämättä, vaan mennä uurnille äänestämään perussuomalaisia, jotka ovat ainoa suomalainen puolue, joka kuuluu europarlamentissa liittovaltiokehitystä vastustavaan ryhmään. Tästä kannattaa puhua myös ystäville, naapureille ja kaikille muillekin äänioikeutetuille.

MIKA MÄNNISTÖ