Ylivoimaisesti suurin EU-maiden kansalaisten huolenaihe on maahanmuutto. Toiseksi eniten eurooppalaisten mieliä painaa terrorismi.

Politico on koonnut interaktiivisen kuvan EU-maiden kansalaisten suurimmista unionin kohtaamista huolista. Se pohjautuu Euroopan komission ja Eurobarometrin tilastoihin. Uusin tilastotieto on koottu viime vuodelta, mutta Politicon kuvassa eri huolenaiheita voi tarkastella vuosittain viime eurovaaleista asti vuodelta 2014.

Kyselyssä on huomioitu kaikki ne huolenaiheet, jotka ovat päätyneet kunkin kansalaisen kahden suurimman huolenaiheen joukkoon.

Myös talous ja työttömyys huolestuttavat

Kaikkien EU-maiden kansalaisten suurimman huolen aiheuttaa maahanmuutto. Maahanmuutosta huolta kantoi yli 38 prosenttia vastaajista. 28,5 prosenttia EU-kansalaisista oli valinnut terrorismin kahden suurimman huolenaiheen joukkoon.

Kolmas ja neljäs sija osuivat talousaiheille. Kolmanneksi päätyi taloustilanne, mikä huoletti lähes 18 prosenttia vastaajista. Hieman edellistä vähemmän kansalaiset murehtivat EU-maiden talouden tilaa.

Viidenneksi tässä kyselyssä päätyi työttömyys. Sekin on osittain taloushuoli, mutta siinä on mukana myös sosiaalinen elementti.

Maahanmuutto puhuttaa suomalaisia

Suomen kohdalla kysely noudatti pääosin eurooppalaista linjaa. Maahanmuutto huoletti myös suomalaisia eniten, ja jopa hieman muita eurooppalaisia enemmän. Yli 40 prosenttia suomalaisista oli valinnut maahanmuuton kahden suurimman huolenaiheensa joukkoon.

Terrorismi huolettaa suomalaisiakin enemmän kuin eurooppalaisia keskimäärin. Terrorismi oli toisella sijalla ja sitä murehti lähes 32 prosenttia vastaajista.

Kolmaskin huolenaihe huolestutti suomalaisia kaikkia eurooppalaisia enemmän. Se on ilmastonmuutos. Suomessa ilmastonmuutoksesta huolta kantoi lähes joka neljäs vastaaja.

Ilmastonmuutos pienimpiä huolenaiheista

Kaikkien EU-kansalaisten mielestä ilmastonmuutos patsastelee sijalla seitsemän. Se huolettaa 10,8 prosenttia vastaajista. Ilmastonmuutosta suurempi huolenaihe on EU:n vaikutusvalta globaalisti.

Talousaiheet pohdituttivat myös suomalaisia. Neljänneksi eniten huolta aiheutti EU-maiden talous ja sen jälkeen yleinen taloustilanne.

Henri Alakylä