Eriarvoistumisen kasvun pysäyttäminen on perussuomalaisille ensiarvoisen tärkeää. Tämä tuli selvästi kansanedustaja Ville Tavion pitämässä ryhmäpuheenvuorossa, kun eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelua eriarvoistumisesta.

– On ollut hirveää nähdä leipäjonojen kasvavan Suomessa. Hallituksen olisi aika pysähtyä miettimään, miten nyt orastavan talouskasvun hyötyjä ohjattaisi myös köyhemmälle kansalle.

– Perussuomalaisten politiikka lähtee liikkeelle suomalaisten turvallisuudesta ja inhimillisyydestä, minkä nykyinen hallitus on osittain valitettavasti unohtanut. Eriarvoistumisesta on syytä olla todella huolissaan ja myös toimia konkreettisesti eriarvoistumisen vähentämiseksi, Tavio painotti.

Vihervasemmiston ratkaisut vastuuttomia

Perussuomalaiset eivät voineet tukea vihervasemmiston välikysymystä, koska sen esittämät keinot ovat hyvin erilaisia kuin perussuomalaisten. Kun SDP oli viime eduskuntakaudella hallituksessa, johti SDP:n harjoittama politiikka 100 000 uuteen työttömään. Eriarvoistuminen kasvoi huomattavasti SDP:n ollessa hallituksessa.

– Emme voineet allekirjoittaa tämän välikysymyksen tekstiä, koska siinä sivuutettiin täysin huono maahanmuuttopolitiikka yhtenä suurimmista eriarvoiseen yhteiskuntaan johtavista tekijöistä. Huono maahanmuuttopolitiikka on eriarvoistumiseen läheisesti liittyvä kysymys, sillä se nakertaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa sisältäpäin. Suomi on pieni maa, eikä sillä ole varaa olla koko maailman sosiaalitoimisto.

– Olemme yhteiskuntana tilanteessa, jossa sosiaaliturvaamme jaetaan kasvavassa määrin muiden maiden kansalaisille. Viimeisimpänä esimerkkinä tästä toimii Helsingin kaupunginvaltuuston päätös laittomasti maassa olevien sosiaaliturvan laajentamisesta. Uskomattoman huono päätös! Tavio ihmetteli.

Työvoiman tarveharkintaa säilytettävä

Perussuomalaisten mielestä hallitus, joka ei reagoi asianmukaisesti tähän järjettömyyteen, on unohtanut lain ja järjestyksen.

– Myös EU on sisämarkkinoiden varjolla ulottanut lonkeronsa sosiaaliturvaamme, jonka piti olla kansallisen toimivallan piirissä. Nyt taas hallitus on alkanut puhua pääministerin johdolla ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkinnan poistosta, joka on todella huolestuttavaa suomalaisten työntekijöiden kannalta.

– Perussuomalaiset eivät hyväksy tällaista kehitystä, joka heikentää kansan sisäistä solidaarisuutta. Vain kansan sisäinen solidaarisuus toimii eriarvoisuutta vähentävästi. Veronmaksajien rahojen jakaminen ulkopuolisille ja ulkomaille ei lupaa hyvää tulevaisuutta, Tavio muistutti.

Asumisen halpuutuksen paketti

Asumisen hinta syö ostovoimaa suomalaisilta kohtuuttomasti. Varsinkin suomalaisen köyhän ahdinko kasvaa asumisen kustannusten nousun myötä. Perussuomalaiset pyytävät eduskuntaa suhtautumaan asiaan vakavasti.

– Asumisen hinnan nousua tulisi pyrkiä kaikin tavoin estämään, mutta hallitus toimii asumisen kustannuksia nostavasti, esimerkiksi nostaessaan lämmityspolttoaineiden verotusta. Tämä vaikuttaa myös kaukolämmön hintaan.

Perussuomalaiset esittivät vaihtoehtobudjetissaan asumisen hinnan halventamista.

– Hallituksen tulisi perua lämmityspolttoaineiden vero kuten se perui opposition painostuksesta kiinteistöveron korotuksen. Samoin hallituksen tulisi puuttua välittömästi törkeisiin sähkönsiirron hintoihin ja niiden jatkuviin korotuksiin, perussuomalaiset vaativat.

Sote-uudistus epäonnistumassa surkeasti

Etenevät sote- ja maakuntauudistus uhkaavat suomalaisten yhdenvertaisuutta. Perussuomalaiset tahtovat pitää koko maan asuttuna.

– Tahdomme lapsille lähikouluja ja laadukasta tasapuolista koulutusta kautta maan. Tahdomme pitää huolen jokaisen suomalaisen
lähipalveluista. Monet puolueet tuntuvat vannovan tätä samaa tässä salissa, mutta toimivan tosiasiallisesti kuitenkin toisin. Perussuomalaiset tahtovat keskittyä aidosti palveluiden hajauttamiseen, eivätkä vain niiden keskittämiseen. Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet hyvinvointiyhteiskuntamme kulmakivi.

– Nykyinen hallitus on ottanut nämä ihmisille tärkeimmät palvelut vain pelinappuloiksi omassa poliittisessa pelissään. Nykyinen hallitus on laittanut omat poliittiset agendansa ja intressinsä jopa kansanterveyden edelle, kun se ajaa täysin surkeaa uudistusta eteenpäin väkisin, Tavio moitti ja huomautti, että toimivien sote-palveluiden menettäminen eriarvoistaa Suomea enemmän kuin mikään aiemmin kokemamme.

Perussuomuomalaiset esittävät hallitukselle seuraavaa epäluottamuslausetta: Eduskunta katsoo, että hallituksen politiikka Suomen kansalaisten eriarvoistumisen vähentämiseksi on epäonnistunut eikä hallitus näin ollen enää nauti eduskunnan luottamusta.

SUOMEN UUTISET