Perussuomalaiset juristikansanedustajat Ville Tavio ja Leena Meri ovat jättäneet eduskunnassa kirjallisen kysymyksen yksinasuvien taloudellisen aseman parantamisesta. Tavio ja Meri huomauttavat, että yksinasuvat joutuvat kantamaan vastuun monista sellaisista kuluista, jotka muissa kotitalouksissa voidaan jakaa kahden henkilön kesken.

– Yksinasuvat eivät voi jakaa asunnon remontointikustannuksia puolison kanssa, joten olisi oikeudenmukaista, että yksinasuvat voisivat saada kaksi kertaa enemmän kotitalousvähennystä kuin kahden tai useamman aikuisen kotitaloudessa asuvat henkilöt, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio linjaa.

Perintövero voi johtaa kohtuuttomaan tilanteeseen

Ville Tavio ja Leena Meri nostavat esiin myös leskeksi jääneiden yksinasuvien verotuksen. Kirjallisessa kysymyksessä ehdotetaan perintöveron maksuunpanon siirtämistä siten, että vero maksetaan vasta lesken kotina käyttämän asunnon asumisoikeuden lakattua. Nykyinen verosta tehtävä vähennys, jonka leski ja alaikäiset lapset saavat, ei useinkaan riitä poistamaan perintöveron maksuvelvollisuutta.

– Perintövero johtaa usein kohtuuttomaan tilanteeseen, jossa lapset ja leski joutuvat miettimään, pitääkö perheen koti myydä tai ottaa lainaa, jotta perintöveron saa maksettua. Yllättävän surun ja miljoonan muun hoidettavan asian ohella on kohtuutonta, että verotuksella tilannetta pahennetaan entisestään, puolueen 1. varapuheenjohtaja Leena Meri sanoo.

– Sen vuoksi veron maksuunpanoa tulee siirtää siten, että vero maksetaan molempien puolisoiden kuoltua tai omaisuuden muuten siirtyessä saajan vapaaseen hallintaan.

Suomen Uutiset