Eduskunta käsitteli syksyn ensimmäisessä istunnossaan hallituksen 10 miljardin lisätalousarviota, joka koskee lainoja ja lainatakuita sähköyhtiöiden akuutin likviditeettiongelman ratkaisemiseksi. Ongelma on syntynyt johdannaispörssin vaatimien käteisvakuuksien myötä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi puheenvuorossaan, että EU:n direktiiviä koskien käteisvakuuksien määrää johdannaiskaupassa on muutettava.

– Mutta samaan aikaan on muutettava muitakin sähkökauppaan ja -pörssiin liittyviä rakenteita. Esimerkiksi kaasun hintakatto EU:ssa alentaisi sähkön hintaa selvästi myös Suomessa ja todennäköisesti vakauttaisi johdannaismarkkinat. Rakenteelliset korjaustoimenpiteet ovat siis välttämättömiä. Harmi, että hallitus ei ole edistänyt näitä kesän aikana, kuten perussuomalaiset on esittänyt, Purra sanoi.

Kuluttajan sähkönhinnat saatava alemmaksi

Perussuomalaiset on aiemmin vaatinut muutoksia sähkökauppamalliin ja sähköpörssiin sekä päästökauppaan.

Purran mukaan nyt esitetty lainatakuuesitys vastaa oikeaan ongelmaan ja on siis ymmärrettävä. Hän kuitenkin moitti sähkön hinnanmuodostusta ja korosti, että kyseessä on kaksi erillistä asiaa.

– Kuluttajan maksamat sähkönhinnat on välttämättä saatava alemmaksi. Tähän päästään Nordpool- ja EU-alueella tehtävillä yhteisillä toimilla ja toteuttamalla kansallisen sähkömarkkinalain kohtuullisuusvaatimus. Tuotantoa on lisättävä ja laajennettava, ilmastoposeeraus on unohdettava, Purra sanoi.

Ideologia perimmäisenä syynä

Purra muistutti, että vaikka Venäjän hyökkäys on akuutin kärjistymisen aiheuttaja, se ei ole koko energiaongelman syy. Ideologisesti toteutettu energia- ja ilmastopolitiikka on perimmäinen syy ongelmille ja energiakriisille.

– Pussi päässä harjoitettu ja todellisuutta pakeneva ilmastopolitiikka, kaasuputkimiesten – kotimaistenkin – aiheuttamat karmeat riippuvuudet venäläisestä halvasta energiasta, virheet omistajaohjauksessa, nämä on pakko käsitellä eikä väittää, että syy on vain jossakin muualla, Purra sanoi.

Perussuomalaiset on vuoden ajan esittänyt erilaisia sekä nopeita että rakenteellisia ja perusvammanlaatuisia toimenpiteitä sähkön ja muun energian hinnan laskemiseksi.

SUOMEN UUTISET