Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ilmoitti eduskunnan täysistunnossa pääministerin ilmoituksen yhteydessä, että perussuomalaiset tekee hallitukselle välikysymyksen energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta.

Riikka Purran mukaan hallitus ei edelleenkään ymmärrä tilanteen koko kuvaa. Kyse ei ole pelkästään Venäjän hyökkäyssodasta vaan energia- ja ilmastopolitiikassa tehdyistä virheistä.

– Venäjän hyökkäys on akuutin kärjistymisen aiheuttaja, mutta se ei ole energiaongelmien koko syy. Ideologisesti toteutettu energia- ja ilmastopolitiikka on perimmäinen syy ongelmille ja energiakriisille. Koska hallitus ei vieläkään suostu tätä ymmärtämään, eivät sen esittämät korjauskeinotkaan ole toimivia, Purra sanoo.

Perussuomalaiset varoittivat jo vuosi sitten

Purra sanoo uskovansa, että myös EU:ta halutaan jälleen kriisin varjolla kehittää tulonsiirtojen, yhteisten verojen ja velkapakettien suuntaan, ja tämä lisää entisestään ongelmia.

Purra huomauttaa, että perussuomalaiset nosti nousevan energiakriisin esille vuosi sitten. Jo silloin päästöoikeuksien hinta, kaasu, sähkö ja yleisesti energian, kuten liikennepolttoaineiden, hinta oli voimakkaassa nousussa. Myös sähkön loppumisesta varoitettiin. Perussuomalaiset on esittänyt erilaisia sekä nopeita että rakenteellisia toimenpiteitä sähkön ja muun energian hinnan laskemiseksi.

Pääministeri ei vastannut

Purra moittii myös sitä, että pääministeri ei vastannut Fortumia ja omistajaohjausta koskeviin perussuomalaisten kysymyksiin.

– Olemme vaatineet saada vastauksia heinäkuusta asti. Näitä ei edelleenkään tullut. Haluamme saada selvyyden, mitä tammikuussa tapahtui, kun Fortum tuki Uniperia 8 miljardilla ja miksi Suomelle jäi kesällä Saksan edessä luu käteen niin sanotussa Uniperin pelastuspaketissa. Mikä tulee olemaan suomalaisen veronmaksajan enimmäisvastuu näistä sotkuista ja hallituksen ja neuvottelijoiden osaamattomuudesta?

Nyt ratkotaan vakavia ongelmia

Koska tilanne sähkömarkkinoilla ja energian saatavuudessa tulee talvea kohti olemaan entistä vaikeampi, perussuomalaiset ehdottaa, että hallitus perustaa Suomeen energiaongelmia kokonaisvaltaisesti analysoimaan ja ratkomaan pyrkivän tilannehuoneen.

– Siis sähkönyrkin, joka koostuisi erityisesti energia-alan asiantuntijoista hallinnon ja poliittisen päätöksenteon henkilöiden ohella, Purra sanoo.

– Nyt ei tehdä ilmastopoliittisia linjoja, vaan ratkotaan energiapolitiikan ja sähkön hinnan ja riittävyyden hyvin vakavia ongelmia.

SUOMEN UUTISET