Oikeusministeriö on suunnitellut jo vuodesta 2012 julkaisevansa käräjäoikeuksien ratkaisuja verkossa. Suunnitelma liittyy ministeriön suurhankkeeseen, jossa kaikki oikeuslaitoksen asiakirjat siirretään sähköiseen muotoon. Hanke on kuitenkin edelleen kesken.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikaisen mukaan oikeudenkäyntien ja tuomioiden julkisuus on vahva perusoikeus, siitä huolimatta julkisuus ei toteudu helposti käräjäoikeustasolla.

Julkisuudesta annetun lain mukaan jokaisella on oikeus saada viranomaisten ratkaisuista kopio joko teknisenä tallenteena tai muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tietojen saanti edelleen liian hankalaa

Raatikaisen mielestä tietojen saanti on kuitenkin edelleen liian hankalaa, koska tuomiot täytyy pyytää erikseen siltä käräjäoikeudelta, jossa juttua on käsitelty.

– Hankalaksi tiedonhaun tekee myös se, ettei tietoja löydy yksinkertaisella henkilöhaulla, vaan tiedon pyytäjällä täytyy olla taustatietoa mm. rikoksen nimikkeestä, että hän osaa kohdistaa pyyntönsä oikeaan käräjäoikeuteen.

– Oikeusministeriön aineistopankki verkossa ja tiedonhaun mahdollistaminen nimen perusteella parantaisivat huomattavasti perusoikeuksien toteutumista Suomessa, Raatikainen toteaa.

Taustat voisi selvittää helpommin

Raatikainen pitää erittäin tärkeänä, että verkossa oleva aineistopankki helpottaisi myös lyhyitä sijaistöitä tekevien työntekijöiden taustan selvittämisessä ja lisäisi näin turvallisuutta esimerkiksi päiväkodeissa, joihin joudutaan usein palkkaamaan sijaisia lyhyellä varoitusajalla.

Raatikainen on jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy sisäministeriltä, aikooko hallitus edistää perusoikeuksien toteutumista ja parantaa turvallisuutta ryhtymällä pikaisiin toimenpiteisiin niin, että käräjäoikeuden tuomiot saadaan verkkoon ja toteutetaan myös siten, että tiedot löytyvät henkilöhaulla.

SUOMEN UUTISET