Eduskunta käsitteli 20.3.2018 niin sanottua Lex Malmi -kansalaisaloitetta. Kansalaisaloite vaati säätämään lain Helsinki-Malmin lentopaikan säilyttämiseksi ilmailukäytössä, sen oheistoiminnan kehittämiseksi sekä lentopaikan kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseksi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Mika Raatikainen teki kansanedustaja Leena Meren (ps.) kannattamana esityksen, että kansalaisaloite hyväksytään.

Normaalisti perussuomalaisten tekemä esitys kansalaisaloitteen hyväksymisestä olisi mennyt äänestykseen, mutta varapuhemies Mauri Pekkarinen (kesk.) yllättäen päätti, ettei siitä voi äänestää. Hän piti esitystä perustuslain vastaisena.

”Huomenna veri punnitaan”

Tänään oli Lex Malmin toinen käsittely. Edustaja Raatikainen esitti seuraavaa: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi pääkaupunkiseudulla hyvien yhteyksien päässä. Ilmailutoimintojen jatkuvuus Malmin lentokentällä on turvattava, kunnes korvaava, vastaavat toiminnallisuudet turvaava lentokenttä on valmistunut.

Eduskunta äänestää asiasta huomenna. Raatikaisen esitys on perussuomalaisen eduskuntaryhmän yhteinen.

– Huomenna veri punnitaan. Näemme ketkä ovat aidosti lentokenttätoimintojen turvaamisen puolella, Raatikainen toteaa.

SUOMEN UUTISET