Helsingin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen Malmin lentoaseman ystävät ry:n jättämässä kanteluasiassa. Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä vaatii Helsingin kaupunkia kantamaan vastuunsa ja korjaamaan virheensä asiaan liittyen.

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli 15.2.2021 pidetyssä kokouksessaan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 15.12.2020 antaman päätöksen kanteluasiassa, jossa on ollut kyse Helsingin kaupungin menettelystä tiedusteluihin ja tietopyyntöihin vastaamisessa sekä oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Kantelu on toimitettu myös tarkastuslautakunnalle.

– Malmin lentoaseman ystävät ry:n kantelun mukaan kaupungille oli esitetty tietopyyntöjä, oikaisupyyntöjä ja tiedusteluja, joihin ei saatu vastauksia tai pyydettyjä asiakirjoja ajallaan tai niitä ei saatu ollenkaan. Kantelussa tuotiin esille useita kaupungille lähetettyjä kyselyjä ja viestejä, pohjustaa kaupunginvaltuutettu Mika Raatikainen.

Kaupungin menettely oli suunnitelmallista

Kantelun viimeisin tietopyyntö kohdistui eri yhteyksissä viitattuihin päätöksiin, joissa Helsingin kaupungin kerrotaan päättäneen Malmin lentokentän lentotoiminnan lakkauttamisesta. Tällaisia päätöksiä ei useista pyynnöistä huolimatta toimitettu.

Kantelussa epäiltiin, että kaupungin menettely oli suunnitelmallista, ja sen mukaan yksinkertainen tietopyyntö oli ollut vireillä jo noin kolme kuukautta. Tähän kaupungin selitys oli, että sähköpostiosoitteen kirjoittamisessa oli tapahtunut inhimillinen virhe, eikä viesti ollut lähtenyt vastaanottajalle. Virhe huomattiin noin kuukauden päästä tietopyynnön muistutuksesta, jolloin vastaus lähetettiin uudestaan.

Kaupunkiympäristön selvityksen liitteistä selviää, että kaupunki myöntää, ettei useaan tietopyyntöön ole pystytty vastaamaan julkisuuslain mukaisessa määräajassa. Kaupunki myös toteaa, että kantelijan tiedusteluihin vastaaminen on osittain viivästynyt ja käsittelyvaihetta koskeviin kysymyksiin vastaamisessa on ollut puutteita.

– Käsittämätöntä huolimattomuutta, toteaa tarkastuslautakunnan jäsen Juhani Strandén.

Helsinki sai huomautuksen

Myös eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi päätöksessään, että osaan tiedusteluista ja vaatimuksista ei ole mahdollisesti vastattu lainkaan. Näiltä osin kaupungin menettely ei ole täyttänyt hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvan palvelun asianmukaisuuden ja viranomaisen neuvontavelvollisuuden eikä asian viivytyksettömän käsittelyn vaatimuksia.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies tyytyi antamaan Helsingin kaupungille huomautuksen vastaisen varalle edellä todetuista kantelijan tietopyyntöjen käsittelyssä tapahtuneista lainvastaisista laiminlyönneistä. Apulaisoikeusasiamies totesi silti seuraavaa:

– Ottaen kuitenkin huomioon, että kaupungin laiminlyönnit julkisuuslain määräaikojen ja menettelytapojen noudattamisessa ovat olleet toistuvia, eikä menettelyä ylimmän laillisuusvalvojan kannanotoista ja lupauksista huolimatta ole saatu korjattua lainmukaiseksi, saatan tämän ratkaisuni erikseen tiedoksi myös Helsingin kaupunginhallitukselle.

Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä vaatii Helsingin kaupunkia kantamaan vastuunsa ja korjaamaan virheensä sekä noudattamaan myös Malmin lentokenttään liittyvissä asioissa asianmukaista ja tasapuolista käsittelyä.

Suomen Uutiset