Perussuomalaisten kansanedustajat Jari Koskela ja Vilhelm Junnila jättivät hallitukselle kirjallisen kysymyksen saatavuusharkinnasta.

Saatavuusharkinta tarkoittaa, että TE-toimiston on varmistettava, löytyykö kotimaasta tekijöitä ennen kuin EU- ja ETA-alueen ulkopuoliseen työvoimaan turvaudutaan. Saatavuusharkinta koskee vain suorittavan työn tasoa eikä se rajoita asiantuntijoiden ja erikoisosaajien maahanmuuttoa.

– Ruotsi on ainoa EU-maa, joka on poistanut saatavuusharkinnan kokonaan. Tulokset ovat olleet huonoja. Väkeä on rekrytoitu aloille, joille on muutenkin ollut ylitarjontaa. Saatavuusharkinnan poisto on tuonut mukanaan lieveilmiöinä työlupien kaupittelua, harmaata taloutta ja muutakin rikollisuutta. Saatavuusharkinnan poisto ei ole ratkaissut työvoimapulaa eli syytä, jonka takia ratkaisu poistosta tehtiin, Jari Koskela ja Vilhelm Junnila kirjoittavat.

Kokoomus haluaa lisää maahanmuuttoa

Monet maahanmuuttoon kritiikittömästi suhtautuvat tahot haluavat poistaa saatavuusharkinnan myös Suomesta. Esimerkiksi mielipidetiedusteluja johtavassa kokoomuksessa saatavuusharkinta halutaan poistaa ja sitä kautta tuoda entistä enemmän Ruotsissa näkyviä maahanmuuton ongelmia Suomeenkin.

– Työperäisessä maahanmuutossa on Suomessa jo nyt lukuisia ongelmia. Mediassa esiintyy esimerkiksi jatkuvasti tapauksia kiskonnasta ja muusta ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä. On todennäköistä, että nämä ongelmat vain syvensivät ja yleistyisivät, jos saatavuusharkinta poistettaisiin. Työperäistä maahanmuuttoa on syytä parantaa laadullisesti, ei määrällisesti, edustajat toteavat.

Onko hallitus tietoinen Ruotsin ongelmista?

Edustajat tiedustelevat hallitukselta, onko se tietoinen Ruotsissa tapahtuneista saatavuusharkinnan poiston seurauksista ja onko se valmis tekemään selvityksen saatavuusharkinnan poiston seurauksista, jotta myös tulevilla hallituksilla olisi riittävä tietopohja käytettävissään.

Kansanedustajat Koskela ja Junnila ovat aiemmin jättäneet kirjallisen kysymyksen Suomessa jo nyt tapahtuvista työperäisen maahanmuuton ongelmakohdista.

SUOMEN UUTISET