Ruotsiin tarvitaan huomattavasti lisää fossiilivapaata energiantuotantoa ripeällä aikataululla. Ruotsidemokraattien tukema porvarihallitus aikoo raivata tieltä esteet, jotka aiemmin ovat olleet tulppana ydinvoiman lisärakentamiselle. Tarve on ainakin kymmenelle uudelle reaktorille.

Maan säteilyturvakeskus on saanut juuri valmiiksi raportin, jossa analysoidaan tarvittavia toimenpiteitä ydinvoiman sääntelyn kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi, jotta lisärakentaminen on mahdollista.

– Ilmastonmuutos edellyttää sähköntuotannon kaksinkertaistamista ja ydinvoiman tulee vastata siitä suurelta osin. Hallitus haluaa, että uutta ydinvoimaa rakennetaan vähintään 10 perinteisen reaktorin verran vuoteen 2045 mennessä, toteaa ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari hallituksen tiedotteessa.

Konkreettinen suunnitelma syksyllä

Säteilyturvakeskuksen raportin mukaan tarvetta on muun muassa ympäristö-, ydinteknologia- ja säteilysuojalakien muuttamiselle. Syynä on teknologinen kehitys, joka on tuonut tarjolle uudentyyppisiä ratkaisuja, muun muassa pieniä reaktoreita, joita on mahdollista valmistaa sarjatuotantona.

Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan osaltaan tehostaa resurssien käyttöä ja nopeuttaa lupamenettelyä. Tämä saattaa koskea myös ydinjätteen jälleenkäsittelyä ja käytetyn polttoaineen loppusijoitusta.

Syksyllä hallitus on esittelemässä tiekartan, joka kertoo konkreettiset keinot ydinvoiman lisärakentamiseksi. Ruotsin tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Tarkoitus on panostaa myös ilmastoneutraalien tavaroiden ja palvelusten vientiin, joka osaltaan alentaa päästöjä maailmanlaajuisesti ja auttaa teollisuutta kasvutavoitteiden saavuttamisessa.

SUOMEN UUTISET