Perussuomalaisten tuore energia-, ilmasto- ja teollisuuspoliittinen ohjelma Sinivalkoinen siirtymä esittelee teknisesti ja taloudellisesti kestäviä toimenpiteitä, joilla sekä minimoidaan päästöjä että samalla lasketaan sähkön ja polttoaineiden hintoja. Ohjelman toimenpiteiden myötä samalla annetaan suomalaisille työtä, ostovoimaa ja hyvinvointia.

Sinivalkoinen siirtymä on laaja ohjelmakokonaisuus, joka toteuttaa energia-, ilmasto-, talous- ja teollisuuspolitiikkaa, jonka perustana on Suomen ja suomalaisten etu.

Sinivalkoinen siirtymä on kansalaisille parempi tavoite kuin pääministeri Sanna Marinin (sd) ilmastohallituksen vihreän siirtymän malli, joka saa pelkkää tuhoa aikaan ja jonka toteuttaminen vaatisi sitä, että suomalaisten elintaso alennetaan Pohjois-Korean tasolle.

Perussuomalaiset haluaa suojella ympäristöä ja luontoa sekä vähentää päästöjä, jotta maa olisi hyvä myös tuleville sukupolville. Toimet tulee kuitenkin tehdä suomalaisten ja yritysten kukkarolle kestävästi, oikein ajoitetuilla ja ongelmia ratkaisevilla teknologioilla.

Toimivaa teknologiaa ei tule ajaa alas

Perussuomalaiset luottaa teknologian kehittymiseen, mutta se vaatii aikaa. Päästöjä tulee vähentää, mutta mitään toimivaa teknologiaa tai tuotantomuotoa ei tule ajaa alas, ennen kuin tilalle on saatavilla teknistaloudellisesti parempi vaihtoehto.

Suomen sähkön tarve paisuu lähivuosina merkittävästi. Perussuomalaiset esittääkin sähköjärjestelmän uudistamista, joka toteutetaan keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteillä.

Perussuomalaiset esittää irtautumista likaista sähköä tuottavista Keski- ja Länsi-Euroopan sähkömarkkinoista, ja sen tilalle tulee muodostaa sähkön tuotanto- ja hinnoittelualue muiden Pohjoismaiden, mahdollisesti jatkossa myös Baltian kanssa tarkoituksena, että alueen sisällä tuotettu puhdas sähkö riittää kaikissa tilanteissa. Alueelta voidaan tarvittaessa viedä yli oman tarpeen jäävää sähköä hyvään hintaan. Samalla päästökauppa tulee lopettaa.

Suomessa tarvitaan sekä sähkön että lämmön tuotantoa. Sinivalkoisessa siirtymässä laaditaankansallinen ydinvoimastrategia, jonka myötä muun muassa pienydinvoimaloita edistetään, ja Hanhikiven ydinvoimahankkeeseen saadaan uusi laitostoimittaja.

Suomi tarvitsee itse tuottamansa sähkön

Perussuomalaisten ohjelman mukaan kaikki mahdollinen energiatuotanto pidetään käynnissä, ja turpeen käyttö tukipolttoaineena mahdollistetaan poistamalla siltä energiavero.

Suomen poikkeusolojen tarpeet ja huoltovarmuus on turvattava säilyttämällä hiilen, fossiilisten polttonesteiden ja turpeen käyttömahdollisuus sekä lisättävä niiden varastointivelvoitteita.

Perussuomalaiset katsoo, että jatkossa Suomi tarvitsee itse kaiken Suomessa tuotetun sähkön. Energiantuotanto onkin käytettävä ensisijaisesti omaan tarpeeseen Suomessa. Kotitalouksien tilannetta helpotetaan laskemalla sähkövero EU:n minimitasolle, ja siirtomaksuja kohtuullistetaan joustamalla kaapelointipakosta.

Tuulivoimateollisuudelle perusuomalaiset vaatii säätövoimavelvoitetta, joka tulee sitoa kaikkeen uuteen tuulivoimarakentamiseen. Se siis tarkoittaa sitä, että tuulettomina päivinä saatavilla on muuta omavaraista tuotantoa.

Tavoitteita pakko siirtää eteenpäin

Sinivalkoisen siirtymän ajatus on rakentaa yhdessä turvallista, omavaraista ja hyvinvoivaa Suomea. Tuumaustunnilla tänään ohjelmaa esitellyt kansanedustaja Lulu Ranne kuitenkin sanoo, että Suomen pelastusoperaation merkittävänä esteenä on Suomen itse itselleen asettama maailman toiseksi tiukin hiilineutraaliustavoite, joka on asetettu vuoteen 2035.

– Siihen vedoten ollaan valmiita uhraamaan hyvinvointimme, taloutemme, tulevaisuutemme ja huoltovarmuutemme. Poliittisilla päätöksillä Suomi onkin nyt ajettu tilanteeseen, jossa energiasta on pulaa ja energian hinta on kestämätön. Kotitaloudet, yritykset ja teollisuus on ajettu ahdinkoon. Korona ja Ukrainan kriisi eivät yksin selitä tilannetta, vaikka ovatkin pahentaneet kokonaisuutta, Ranne sanoo.

Perussuomalaiset esittää, että Suomen on luovuttava vuoden 2035 ylikireästä hiilineutraalisuustavoitteesta ja siirrettävä se vuoteen 2050, joka on myös EU:n tavoite.

Toimia ostovoimaa romuttamatta

Sen sijaan Suomessa tulee edistää ydinvoimaa ja muita vähäpäästöisiä teknologioita sillä aikataululla, kun se on kansan ostovoimaa, yrityksiä ja taloutta romuttamatta teknistaloudellisesti mahdollista.

Sinivalkoisen siirtymän ohjelman rinnalla on toteutettava perussuomalaisten talouspoliittisen ohjelman toimet julkisen talouden pienentämiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi OECD:n parhaimmaksi. Tämä poistaa kasvun esteitä pienentämällä verokiilaa ja kannustinloukkuja, palauttamalla ostovoimaa ja vapauttamalla osaavaa työvoimaa yksityisen sektorin käyttöön.

SUOMEN UUTISET