Perheyritysten liiton talouskysymyksiin liittyneessä vaalipaneelissa eilen eduskuntapuolueiden kansanedustajat keskustelivat verotuksesta. Puolueiden näkemykset talouden tasapainottamisesta poikkesivat suuresti toisistaan, ja vain perussuomalaiset toi esille, että kulutuksen ja liikkumisen verotuksen pitäminen korkealla tasolla ei vahvista Suomen taloutta.

Suomen kokonaisveroaste on maailman kärkiluokkaa, minkä lisäksi valtiontalouden toistuvat vuosittaiset alijäämät ja paisunut julkinen sektori estävät talouskasvua. Tästä huolimatta SDP:n Tytti Tuppurainen väitti, että Suomessa muka ei olisi korkea kokonaisveroaste.

SDP tunnetusti verottaa mielellään kaikkea mikä liikkuu, ja Tuppuraisen puheiden perusteella demarien linja tuskin on muuttumassa seuraavalla eduskuntakaudella.

– Verotusta on katsottava laajasti ja pidettävä laajat veropohjat. Tätä tilkitsemistä SDP tulee tekemään, koska joudumme tarkastelemaan verotuottoja, Tuppurainen sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo puhui työn verottamisen aiheuttamista kannustinloukuista, mutta ei sanonut sanaakaan polttoaineverosta, jonka alentamiseen kokoomus ei ole valmis, vaikka liikkumisen korkeat kustannukset merkittävästi heikentävät työn vastaanottamisen kannustimia.

Vihreiden Atte Harjanne ja kepun Riikka Pakarinen eivät hekään lupailleet veronalennuksia, vaikkakin Harjanne mainitsi tavoitteeksi ”fiksumman” verotuksen, jossa verotus kohdistuu muun muassa ”ympäristölle haitallisiin kohteisiin”, mihin vihreässä ajattelussa kuuluu myös monien työmatkoille välttämätön polttoaine.

PS leikkaisi miljardin toissijaisista kohteista

Perussuomalaisten Lulu Ranne ei hänkään luvannut vielä veronalennuksia, mutta asetti kysymyksen veroista laajempaan kontekstiin.

– Kollegoiden puheissa puuttuu ymmärrys mittakaavasta eli siitä, kuinka vaikeassa tilanteessa julkinen talous nyt on. Meidän on välttämätöntä tasapainottaa julkinen talous kahden vaalikauden aikana. Se tarkoittaa sitä, että leikataan toissijaisista menoista miljardi.

Huomionarvoista onkin, että sen paremmin Orpo, Harjanne kuin Pakarinenkaan eivät maininneet toissijaisista menoista leikkaamista osana talouden tasapainotustoimia.

Ranne jatkoi, että yksistään verottamalla lisää ja ottamalla lisää velkaa Suomea ei saada nousuun.

– Verolla ja velalla tämä maa ei nouse. Jos veroaste pidetään nykyisellään ja sen sisällä vielä kulutusta ja liikkumista verotetaan enemmän, niin se ei ratkaise meidän ongelmiamme. Kuluttamisen veroja ei missään tapauksessa ainakaan saa nostaa, koska kulutus on suoraan sidoksissa työpaikkoihin ja investointeihin, Ranne sanoi.

Fossiilisista ei siirrytä pois sormia napsauttamalla

Vaikka korkeat liikkumisen kustannukset, käytännössä työmatkabensan hinta, tehokkaasti heikentävät työn vastaanottamisen kannustimia ja estävät työllistymistä, vihreiden Harjanne ei olisi valmis alentamaan polttoaineen verotusta. Harjanne mainitsi pitävänsä sitä ”erikoisena” kohdennuksena.

Ranne huomautti, että vaikka fossiilisista halutaan tietenkin päästä eroon, monille esimerkiksi työmatkoilla välttämättömiä polttoaineita ei ainakaan saa verottaa enemmän, koska se myös suoraan iskisi yritysten toimintaedellytyksiin, vientiin ja työpaikkoihin.

– Fossiilisista siirtyminen ei tapahdu sormia napsauttamalla eikä niin, että välttämätön bensa ja diesel tehdään koko ajan kalliimmaksi. Meillä kestää kauan aikaa ennen kuin vähäpäästöisempiä energiamuotoja on kaikilla käytössä, Ranne sanoi.

Hiilineutraali Suomi 2035 ei ole realismia

Orpon mielestä ilmastonmuutos ratkaistaan niin, että Suomesta tehdään puhtaan energian suurvalta.

– Rakennetaan siis lisää tuulivoimaa, tehdään ydinvoiman rakentamisesta helpompaa ja rakennetaan vetytaloutta. Meillä on nyt mahdollisuudet tehdä Suomeen työpaikkoja ja saada talous kasvamaan. Nyt pitäisi lopettaa valittaminen polttoaineen verosta, Orpo heitti.

Ranne huomautti, että ei ole realismia pyrkiä hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035.

– Se meni jo. Vuosi 2050 tulee myös olemaan tosi tiukka. Tarvitsemme Suomeen lisää ydinvoimaa, mutta tuulivoima, joka on tällä hetkellä yli 50-prosenttisesti ulkomaisessa omistuksessa, ei ratkaise meidän tilannettamme.

Työn ja yrittämisen verotusta alennettava

Ranne huomautti Orpolle, että siirtymä fossiilisista kohti Suomen sähköistämistä vaatii paljon uutta energiatuotantoa hyvin lyhyessä ajassa.

– Pelkästään SSAB-konserni tarvitsisi hiilivapaan teräksen valmistamiseen jopa ihan oman Olkiluoto kolmosen.

Demarien Tuppuraisen mielestä perintö- ja lahjaveroa ei ainakaan voi poistaa sen suuren fiskaalisen vaikutuksen vuoksi.

Ranne huomautti, että kaikki veronalennukset tulee sitoa julkisen talouden tasapainotusohjelmaan.

– Ensi sijassa haluamme tietysti alentaa tuloverotusta, ja koko verokiilaa täytyy saada alemmaksi. Kokonaisveroasteen alentamista totta kai tarvitaan. Nimenomaan työn ja yrittämisen verotusta täytyy jatkossa keventää.

Kokoomuksen laulu halpatyövoimasta raikui taas

Orpo tunnetaan innokkaana työperäisen maahanmuuton puolestapuhujana, eli käytännössä Orpo haluaa Suomeen lisää kielitaidottomia ja kouluttamattomia ihmisiä EU:n ulkopuolelta tekemään matalan palkkatason töitä tehtäviin, joiden tekijöitä Suomessa on jo nyt riittämiin. Sama laulu kaikui eilen.

– Me tarvitaan lisää työperäistä maahanmuuttoa. Suomessa on työvoimapula. Miksei me anneta yritysten rekrytoida, ne tietävät tarpeensa parhaiten. Suomessa on valtava etukäteiskontrolli, Orpo päästeli ja vihjasi kannattavansa työvoiman saatavuusharkinnan poistoa.

Orpo kuten kaikki muutkin viittaavat kintaalla sille, että Suomeen saapuva työperäinen maahanmuutto on pitkälti sosiaaliturvan varassa, ja poliisin mukaan työvoiman rekrytointi ulkomailta ja erityisesti kehitysmaista on kytkennässä kansainväliseen ihmiskauppaan.

Ranne kehottikin Orpoa ottamaan mallia sisarpuolueeltaan Ruotsin moderaateilta, jotka Ruotsin uudessa hallituksessa pyrkivät vahvasti hillitsemään matalapalkkamaahanmuuttoa.

Suomen Uutiset