Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Lulu Ranne antoi tiukkaa palautetta valtioneuvoston huoltovarmuusselonteosta eduskunnassa tänään käydyssä palautekeskustelussa. – Huoltovarmuuden arviointi ei ole oikea paikka kansalliselle hengennostatukselle tai ideologiselle virheiden peittelylle ja ongelmien vähättelylle, Ranne totesi.

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranteen mukaan selonteko paljastaa karulla tavalla, miten järjestelmien ja sääntelyn monimutkaisuus, keskinäisriippuvuudet ja ideologinen hapatus aiheuttavat huoltovarmuuden arviointiin sokeita pisteitä, jotka voivat käydä arvaamattoman kalliiksi.

– Energiahuollon osalta hapatus konkretisoituu ehkä parhaiten lauseessa ”vihreä siirtymä auttaa pääsemään irti Venäjän tuontiriippuvuudesta ja siten parantaa myös energiasektorin huoltovarmuutta”. Talousvaliokunta tosin meni vielä piirun pidemmälle toteamalla, että ”Suomella on vihreän siirtymän myötä mahdollisuus energiaomavaraisuuteen”, Ranne arvosteli.

Vihreän siirtymän ongelmat sivuutetaan täysin

– Se, että vihreä siirtymä aiheuttaa energiantuotantoon vakavia teknisiä ja rakenteellisia huoltovarmuusongelmia, sivuutetaan täysin, Ranne ihmetteli.

Ranne pitää kaksinaismoraalisena sitä, että julkisuudessa energiateollisuus syöttää kansalaisille väitettä pian koittavasta energiaomavaraisuudesta. Sillä tarkoitetaan kuitenkin vain, että vuoden mittaan Suomessa tuotettaisiin yhtä paljon sähköenergiaa kuin kulutetaankin.

– Sillä ei ole energian huoltovarmuuden kanssa kerrassaan sitten mitään tekemistä, koska poikkeusoloissa kyse on energian riittävyydestä siinä ja silloin, Ranne totesi.

Ranne nostaa esiin myös jätevesien käsittelyn ongelmat poikkeusoloissa. Päinvastoin kuin vesihuollolta, laki ei vaadi jätevesijärjestelmien sähkönsaannin varmistamista. Niinpä vesilaitokset varautuivat talven kiertäviin sähkökatkoihin toimittamalla koteihin ohjeita, ettei vesivessoja saa sähkökatkon aikana käyttää eikä vetää.

– Kerrostaloasukas käyttää keskimäärin 120 litraa vettä vuorokaudessa, josta 18 litraa wc:n huuhteluun. Jo kolmen vuorokauden sähkökatko olisi kaaos paitsi jätevesijärjestelmässä ja luonnossa, myös itse asunnoissa ja asuinrakennuksissa, Ranne sanoi.

EU ulottamassa sääntelyään huoltovarmuuskysymyksiin

Ranne muistuttaa lisäksi, että EU on ottamassa kasvavaa roolia huoltovarmuuskysymyksissä, tapansa mukaan järjettömän laajalla ja monimutkaisella sääntelyllä. Talousvaliokunta on oikeassa todetessaan, ettei unionin tasoinen varautuminen korvaa tai rajoita Suomen vastuuta omasta varautumisestaan.

– Emme voi luottaa unioniin, jonka jäsenmaat eivät noudata yhteisiä sääntöjä. Tuoreessa muistissa ovat jäsenmaiden pysäyttämät pandemiatarvikkeiden kuljetukset, eikä rokotesaaga ole ohi. EU:n syyttäjänvirasto EPPO on avannut tutkinnan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin ja Pfizerin rokotekähmintöihin liittyen, Ranne muistutti.

Ranne vaatiikin huoltovarmuuden ideologiavapaan arvioinnin turvaamista siirtämällä se hallitukselta jollekin riippumattomalle taholle, kuten esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirastolle laajentamalla sen mandaattia.

Suomen Uutiset