Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää näkee turpeen Suomen huoltovarmuuden keskeisenä tekijänä kasvi- ja ruuantuotannossa sekä energiantuotannossa. Hänen mukaansa huoltovarmuutta on vahvistettava kotimaisilla hankinnoilla.

Juha Mäenpää painottaa erityisesti sotilaalliseen huoltovarmuuteen ja turpeeseen liittyviä asioita. Aihe on Mäenpäätä sydäntä lähellä, sillä hän on osallistunut huoltovarmuusselonteon parlamentaarisen seurantaryhmän työhön sekä asiakirjan käsittelyyn puolustus- ja talousvaliokunnissa.

– Puolustusvaliokunta toteaa, että ”Suomella on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja hyvin toimiva huoltovarmuusjärjestelmä”. Tästä olen itsekin hyvilläni. Samalla haluaisin kuitenkin muistuttaa, että kehityskohteita on noussut esiin, Mäenpää huomauttaa.

Eräs keskeinen kysymys liittyy Mäenpään mukaan Suomen maantieteellisen aseman haastavuuteen: Suomi on käytännössä saaressa Venäjän kainalossa, ja lähes kaikki kulkee meille meritse. Kriisitilanteessa tuen saaminen ja vastaanottaminen on vaikeaa, ja se tekee Suomen aseman huoltovarmuuden kannalta haavoittuvaisemmaksi kuin esimerkiksi Manner-Euroopan maiden aseman.

Kotimainen vaihtoehto paremmin huomioon

Puolustusvaliokunnan mukaan on tärkeää selvittää tarve ja mahdollisuudet uudistaa yleistä julkisten hankintojen sääntelyä EU-sääntelyn puitteissa siten, että huoltovarmuusnäkökulmat tulevat riittävästi huomioiduiksi.

– Tarvitsemme kansallista teollista ja teknologista ammattitaitoa ja osaamista, tuotantokykyä ja varastoja. Puolustusvaliokunta korostaakin, että ”julkisten hankintojen tekeminen huoltovarmuuskriittisiltä yrityksiltä sotilaallisen huoltovarmuuden varmistamiseksi tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon. Valiokunta pitää erittäin hyvänä selonteon linjausta siitä, että kokonaisvaltaista varautumista ja huoltovarmuuden vahvistamista on syytä tukea järjestelmällisesti myös julkisilla hankinnoilla”, Mäenpää lainaa.

Selonteossa todetaan edelleen, että huoltovarmuuslainsäädännön kokonaistarkastelun yhteydessä tulee arvioitavaksi, voidaanko julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettua lakia muuttaa siten, että siinä huomioitaisiin huoltovarmuusperusteisten hankintojen erityispiirteet.

– Puolustusvaliokunta kiirehtii tällaisen selvitystyön käynnistämistä ja korostaa lainsäädännön tarkastelutarpeiden välttämättömyyttä. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota nykyisen hankintalainsäädännön ongelmiin ja puutteellisiin mahdollisuuksiin kohdistaa hankintoja kotimaahan aiemmissa kannanotoissaan.

Mäenpää ottaa julkisista hankinnoista esimerkiksi Puolustuvoimien kuorma-autokaluston hankinnan, jossa kotimainen vaihtoehto sivuutettiin. Kansanedustaja teki asiasta jopa kirjallisen kysymyksen vuonna 2021.

Turve turvaa maamme huoltovarmuutta

Turpeen osalta Mäenpää lukee tärkeitä otteita Huoltovarmuuskeskuksen asiakirjasta vuodelta 2019:

– Turpeen ominaisuudet ovat ylivoimaiset maamme energiahuollon turvaajana. Polttoaineena se on kotimainen ja parantaa siten energiaomavaraisuuttamme. Lisäksi se on hyvin varastoitavaa. Energiaturpeen tuotanto varmistaa turpeen saatavuutta myös muilla huoltovarmuuskriittisillä aloilla, kuten ruuantuotannossa ja maataloudessa.

Mäenpää muistuttaa, että valtaosa turpeen käytöstä tapahtuu lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa eli CHP-laitoksissa, jotka ovat aivan keskeisiä voimahuollon turvaajia erityisesti talvikaudella. Turve parantaa puun energiakäytön huoltovarmuutta. Turpeen ominaisuudet parantavat puun puhdasta palamista ja pitävät siten polttokattilat ehjinä.

– Pitkällä aikavälillä uudet lämpö‑ ja voimalaitosinvestoinnit on mahdollista toteuttaa siten, että turpeen tekninen välttämättömyys väistyy, mutta puun riittävyyden ollessa pullonkaula turve turvaa polttoaineen saantia ja siten energiahuoltoa. Turpeen energiatiheys on puuta parempi, mikä tarkoittaa, että sen kuljettamiseksi tarvitaan vähemmän kalustoa ja hankinta-alue voi olla kustannustehokkaasti laajempi.

Marinin hallitus ei saa Mäenpäältä kiitosta toimistaan turpeen suhteen. Surulliseksi esimerkiksi hän nostaa hallituksen päätöksen turvetuotantokoneiden romuttamisen edistämisestä. Vuosi sitten kansanedustaja vaatikin toimenpidealoitteellaan turvetuotantokoneiden romutustuesta annetun asetuksen kumoamista. Tuolloin Mäenpää ihmetteli, miksi keskustan tukema vasemmistohallitus on sivuuttanut Huoltovarmuuskeskuksen huomiot turpeen suhteen.

– Tämä vasemmistohallitus on repinyt kyllä huoltovarmuuden turpeen osalta täysin.

SUOMEN UUTISET