Eduskunnassa käsiteltiin eilen kansalaisaloitetta laiksi turpeen energiakäytön kieltämisestä. Esityksen mukaan turpeen polttamisesta energiaksi luovuttaisiin 31. toukokuuta 2025 mennessä. Esitystä jyrkästi vastustava perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas uskoo, että ellei hallitus nyt jarruta sairaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaansa, on Suomi tuhon tiellä.

– Täytyy heti kättelyssä sanoa, että tämä on yksi tuhoisimpia aloitteita, mitä olen tässä salissa nähnyt käsiteltävän, Mauri Peltokangas totesi salipuheenvuoronsa aluksi.

Peltokankaan mielestä oli kuitenkin ihan positiivista, että talousvaliokunta on katsonut mietinnössään, ettei esitystä voida pitää mitenkään perusteltuna. Hän piti turvetuotannon alasajoa aivan erityisesti huomioitavana esimerkkinä siitä, mihin Sanna Marinin hallituksen ilmastotavoitteet johtavat jo hyvin lyhyelläkin aikavälillä.

– Tavoitteissa kyse on kylmästi siitä, että kiilusilmäisen ilmastoideologian alle pakotetaan koko kansa polvilleen yhden hallitusapupuolueen ilmastohysterian alttarille niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Tavoitteena on ollut sitouttaa myös tulevat hallitukset tiukasti nykyhallituksen vastuuttoman kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, Peltokangas jyrähti.

Turve on energiahuoltovarmuuden olennainen osa

Peltokangas kertoi hallituksen harjoittaman ideologisen humpan olleen jo kuolinisku monelle alkutuottajalle ja useille muillekin aloille. Seuraukset hallituksen ilmastopolitiikasta näkyvät jo lisääntyneinä konkursseina, työttömyytenä ja velkataakkana.

– Jokainen edustaja tässä salissa tiedostaa, että me tarvitsemme jatkossakin kotimaista turvetta. Se on energiahuoltovarmuutemme olennainen osa. Maataloudellemme turpeen merkitys on moniin käyttötarkoituksiin elintärkeä. Turpeen nostamisella on ollut myös erinomainen työllistävä vaikutus suomalaisella maaseudulla.

– On syytä muistaa, että energiaturpeen täyskielto vaikuttaisi moneen muuhunkin alaan. Kasvu- ja kuiviketurve ovat tärkeitä kotimaisia tuotteita, joita on haastavaa korvata. Ilman energiaturpeen nostamista niidenkin hinnat tulevat yhä nousemaan voimakkaasti.

Keskusta on pettänyt maaseudun

Peltokangas kuuluu itse siihen koulukuntaan, jonka mielestä turpeen energiakäyttöä pitäisi jatkaa pitkälle tulevaisuuteen ja sen tuotanto tulisi tuplata 0,7:stä aina 1,4 prosenttiin saakka. Hän pitää myös turpeen jalostusmahdollisuuksia loistavina. Turve voisi olla Suomelle kuin öljy Norjalle.

Nyt kun valiokunnasta on tuotu turpeen kieltoa koskeva aloite eduskuntaan, on Peltokangas odottanut talousvaliokunnassa saliin saapuvaksi kansalaisaloitetta, jonka tavoitteena on turpeen luokitteleminen uusiutuvaksi luonnonvaraksi.

– Tästä myös minä olen tehnyt jo pari vuotta sitten aloitteen yhdessä edustajien Huru ja Laakso kanssa. Olinkin hyvin pettynyt, kun asia valiokunnassa pöydättiin — ja pöydättiin vielä toistamiseen. Hallituspuolueiden edustajat keskustapuolueen tuella äänestivät pöytäämisen puolesta, poisluettuna edustaja Hoskonen.

– Hallitus viivyttelee tahallaan asian käsittelyä. Keskusta pelkää aloitteen hylkäämistä eikä uskalla pistää punavihreille hanttiin edes näin tärkeässä asiassa. On siinä meillä maaseudun puolue. Keskusta, te olette pettäneet maaseudun. Te olette pettäneet kotimaisen huoltovarmuuden kivijalan rakentajat, Peltokangas sivalsi.

Suomi tarvitsee turvetuotantoa

Peltokangas toivoo, että jos asia valiokunnan viivyttelyn vuoksi lykkääntyy vaalikauden yli, niin seuraavalta hallitukselta löytyisi kanttia hoitaa asia kuntoon.

– Suomi tarvitsee turvetuotantoa. Suomi tarvitsee kaikki elinkeinoalansa täydellä tehollaan. Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa ajaa useita aloja ahdinkoon ideologisen hömpötyksen vuoksi.

– Hallitus, miettikää, mitä te olette tekemässä. Teidän imelät puheenne oikeudenmukaisesta vihreästä siirtymästä ovat paljastuneet pelkäksi silmänlumeeksi ja tuhoisaksi poliittiseksi jargoniksi. Samalla kun hallitus kiihdyttää vauhtia pienelle maalle mielipuolisen kunnianhimoisen ilmastopoliittisen tavoitteensa kanssa tuoden tähän saliin käsittelyssä olevan kaltaisia tuhoisia esityksiä, se kiihdyttää teollisuutemme, huoltovarmuutemme ja omavaraisuutemme alasajoa tavalla, jota ei voi parhaalla tahdollakaan enää kutsua ilmastonmuutoksen torjunnaksi.

Biologinen fakta on myönnettävä

Peltokangas huomautti, että Suomella olisi mahdollisuus tehdä kaikki tarvittavat toimet maan huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden parantamiseksi. Hän vaati eduskuntaa myöntämään biologisen faktan ja julistamaan turpeen uusiutuvaksi. Turpeen tuotantoedellytykset on turvattava ja ideologian jyrän alle jääneet tuhotut yritykset saatettava takaisin tuotannon pariin oikeudenmukaisilla tuilla ja korvauksilla.

– Te tuhositte elinkeinon, hallitus, pelastakaa se nyt. Teillä on siihen avaimet kädessänne, jos tahtotilaa on. Käännän nyt katseeni keskustan puoleen: onko teillä sitä tahtoa vai ei? Yksittäisten edustajien ulostulot eivät nyt auta. Tilanne on se, että ellei hallitus nyt jarruta sairaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaansa, niin tämä maa on tuhon tiellä.

– Tällä hetkellä Suomen eduskunnan ainoa tehtävä on mielestäni pitää huoli siitä, että meillä on huomenna, ensi viikolla, seuraavassa kuussa, seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä energiahuoltovarmuus, ruokahuoltovarmuus, puolustus ja kaikki se, mitä itsenäinen valtio tarvitsee, että sen kansalaiset voivat elää ja nauttia turvallisesta Suomesta. En kannata mitään esitystä, mikä haittaa turvetuotannon jatkamista, Peltokangas sanoi.

Suomen Uutiset