Ylen MOT-ohjelma paljasti, että suomalaisten taskuista on siirtynyt sähkön hintakriisin aikana jopa viisi miljardia euroa ylimääräistä energiayhtiöille. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra huomauttaa, että energiayhtiöiden tuotantokustannukset ovat pysyneet jotakuinkin samoina, joten voittoa ei voida mitään miltään osin pitää ansaittuna.

– Yhtiöt ovat hyötyneet korkeista ja ongelmallisella tavalla muodostuneista markkinahinnoista, jotka ovat vieneet monen suomalaisen taloudelliseen ahdinkoon. Toisin sanoen yhtiöt ovat tehneet valtavaa voittoa suomalaisten elintason kustannuksella, Riikka Purra kuittaa.

Kun samaan aikaan liikkuminen ja ruoka ja monet muut välttämättömät menot vievät yhä suuremman osan tuloista, monilta on rahat loppu.

Hinnanmuodostus on muutettava

Perussuomalaiset on pitkään vaatinut sähkömarkkinoiden hinnoittelumekanismin muuttamista, jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus saada kohtuuhintaista sähköä.

– Kuluttajan saamat suorat ja valtion kustantamat hintatuet ovat akuutissa tilanteessa välttämättömiä, mutta lopulta ne ovat niin sanottua helikopterirahaa, jolla niin ikään veronmaksajien rahaa siirretään energiayhtiöiden taskuun.

– Tuet eivät korjaa sähkömarkkinoiden vikoja millään tavalla. Eivätkä sitä tee veronalennuksetkaan, vaikka ne muuten olisivat kannatettavia. Ensin on puututtava markkinahinnoitteluun, mitä olemme esittäneet viime kesästä saakka. Hallituksella ei ole ollut halua edistää asiaa, Purra muistuttaa.

Miksi Suomessa tuotettu puhdas sähkö on kallista?

Kalliin sähkön hinnan keskeinen syy on sähkömarkkinoiden hinnoittelumekanismi, jossa periaate on, että hinta määräytyy kalleimman tuotantotavan mukaan.

– Nykymalli on luotu vihreän siirtymän nimissä tukemaan uusia energiamuotoja, mutta käytännössä tämän seuraus on, että sähköyhtiöt nettoavat yhä suurempia voittoja ja kuluttaja maksaa itsensä kipeäksi.

Suomalainen sähkö on jo yli 80-prosenttisesti päästötöntä. Tämä ei siis kuitenkaan näy kuluttajan maksamassa hinnassa.

– Muiden puolueiden hehkutus ”tuulivoiman suurvallasta” ei paljon kansalaista lämmitä, kun taas ensi talvena sähkö on julmetun kallista, Purra toteaa.

Halpa, puhtaasti tuotettu energia halvalla suomalaisille

Perussuomalaisten esityksessä sähkömarkkinoiden toimintaa ja hinnoittelumekanismia muutetaan siten, että Suomessa puhtain keinoin ja edullisesti tuotettu energia pysyy edullisena alueen kuluttajille asti.

Kallis ja runsaasti päästöjä tuotettaessa aiheuttanut sähkö olisi kallista vain sillä hinta-alueella, jolla se tuotetaan. Hinta-alueelta tai sen kautta kalliimmalle alueelle vietävä sähkö ei saisi nostaa hinta-alueella käytettävän sähkön hintaa.

– Kotimainen ja pohjoismainen puhdas sähkö on myytävä kuluttajille kohtuuhinnalla. Suomalaisen pitää saada hyötyä siitä, että meillä on niin paljon puhdasta sähköä saatavilla. Meidän ei pidä maksaa Keski-Euroopan energiapolitiikan virheitä.

Kaikki tuotantomenetelmät pidettävä käytössä

Purra muistuttaa, että Marinin hallituksen aikana kotimaisen turpeen energiakäyttö ajettiin veronkorotuksella ja turpeenkäytön maineen pilaamisella alas. Tämä tapahtui pahimpaan mahdolliseen aikaan.

– Juuri ennen energiakriisiä hallitus ajoi väkisin kotimaisen varman energiantuotantotavan alas. Tällainen toiminta on täysin vastuutonta. Suomessa pitää mahdollistaa täyden energiapaletin hyödyntäminen, Purra täsmentää.

Perussuomalaiset vaatii, että Suomen poikkeusolojen tarpeet ja huoltovarmuus turvataan säilyttämällä myös hiilen, fossiilisten polttonesteiden ja turpeen käyttömahdollisuus ja niiden varastointivelvoitteita on lisättävä. Aiotuista hiilivoiman purkamisista onkin jouduttu peruuttamaan, tosin vähin äänin.

– Emme voi nojata pelkkään sattumasähköön, jota tuulivoima on. Jos ei tuule, ei tuule. Mitään polttavaa tekniikkaa ei saa ajaa alas.

Säätövoimaa on ajettu vastuuttomasti alas

Perussuomalaiset vaatii, että kaikkeen rakennettavaan tuulivoimaan pitää sitoa säätövoimavelvoite. Nykyinen tuulivoimatuotannon maksimikapasiteetti on Purran mukaan jo riittävällä tolalla, koska sitä voidaan usein käyttää ainoastaan täydentävänä voimanlähteenä.

Säätö- ja varavoima ajettu kuitenkin ajettu poliittisin päätöksin alas ja energiakriisin aikana virheistä vaietaan.

– Ja miksi? No koska ilmastopolitiikka. Koska Suomen on pakko sahata omaa oksaansa entistä kunnianhimoisemmin. Itse ilmastonmuutos ei siitä toki muuksi muutu, Purra arvostelee.

Sähkön omavaraisuus ei tällä mekanismilla auta hinnoitteluun

Perussuomalaiset haluaa huolehtia sähkön omavaraisuudesta, kunhan se pohjautuu vakaaseen perusvoimaan. Niin kauan kuin hinnanmuodostusmekanismi on nykyisen kaltainen, omavaraisuus ei kuitenkaan helpota hintoja.

– On siis aivan sama, kuinka omavaraisia olemme Pohjoismaissa, kun yhteismarkkinoiden hinnoittelumekanismi saastuttaa puhtaimman ja halvimmankin sähkön, Purra huomauttaa.

Purra muistuttaa, että Suomen sähkömarkkinalaki edellyttää kohtuuhintaisen sähkön tarjoamista kuluttajille.

– Sähkömarkkinalakia ei ole noudatettu tilanteessa, jossa jopa julkisomisteiset sähköyhtiöt ovat tienanneet satumaisia voittoja suomalaisten selkänahasta siksi, että hinnanmuodostus on täysin epäreilu.

Ongelmat eivät ole ohi

Purra muistuttaa, että vaikka talvi oli leuto ja hinnat ovat tasaantuneet, ongelmat eivät suinkaan ole ohi.

– Seuraava talvi tulee nopeasti, ja tilanne voi olla paljon pahempi. Sähkömarkkinoita tulee uudistaa nyt eikä vääntää kohdistumattomia tukia sitten, kun meillä on energia- ja hintakriisi päällä. Suomalaisilla kotitalouksilla, yrityksillä ja teollisuudella tulee olla riittävästi sähköä ja kohtuuhintaan, Purra vaatii.

SUOMEN UUTISET