Eduskunnassa käsiteltiin kansalaisaloitetta sähkön hinnan kohtuullistamiseksi. Perussuomalaisten kansanedustaja Jaana Strandman muistuttaa, että vieläkin on paljon talouksia, jotka maksavat viime talven sähkölaskuja.


Sähkö on meille jokaiselle välttämätön jokapäiväisessä elämässä. Vientiteollisuus, tuotantolaitokset, koko palvelutuotanto ja asuminen sekä yhä enemmän myös liikkuminen pohjautuu sähköön. Turvallisuutta valvotaan ja pidetään yllä sähköisellä tekniikalla, Jaana Strandman listaa.

– Kansalaisaloitte on hyvä, vaatimus sähkönhinnan kuriin saattamisesta on kansalaisten näkökulmasta perusteltua. Viime talvi osoitti, että sähkönhinta voi moninkertaistua ja ylittää kaikki ennakkoarviot. Monet kotitaloudet ja yritykset joutuivat ahdinkoon kohtuuttomiksi nousseiden hintojen takia. Vieläkin on paljon talouksia, jotka maksavat viime talven sähkölaskuja.

– Sähköyhtiöt vastaavasti keräsivät poikkeuksellisen suuria voittoja korkeiden hintojen takia. Valtio ja kunnatkin saivat omansa hintojen noususta aiheutuneiden arvonlisäveron ja muiden verojen muodossa, Strandman muistuttaa.

Markkinamalli ei riittävän hyvä

Pörssisähkön ja futuurien hinnat pohjautuvat eurooppalaiseen yhteishinnoitteluun, joka pohjautuu maakaasun markkinahintaan. Viime talvena erityisesti Saksa ja Keski-Eurooppa oli sitoutunut Venäjän maakaasutoimituksiin ja Venäjän manipulointiin energiatoimitusten osalta. Yhteishinnoittelu vaikutti välittömästi myös Suomessa hintoihin.

– Suomi on onneksi pystynyt nostamaan omaa energiantuotantoa, tuuli- ja aurinkoenergian rakentamista on lisätty ja vihdoin saatiin Olkiluoto 3 ydinvoimala käyttöön, Strandman sanoo.

– Eurooppalainen sähkömarkkinamalli toimii normaalioloissa hyvin. Poikkeusolosuhteissa markkinamalli ei ole riittävän hyvä. Osoituksena oli viime syksyn poikkeusolosuhteet ja Ukrainan sota. Venäjä pystyi vaikuttamalla sähköntuotantoon käytetyn maakaasun hintaan ja määrään, jotka nosti jyrkästi sähkön hintaa. Normaaleja hintapiikkejä muodostuu tuotannon ja kulutuksen muutoksista, mutta niiden kesto on usein lyhytaikainen.

Pörssisähkö vaatii seuraamista

Strandmanin mukaan tasapainoisesti puhtaan sähköntuotannon lisäys ja energiajärjestelmän kehittäminen parantavat Suomen energiaomavaraisuutta ja laskevat sähkön kuluttajahintaa.

– Tavoitteena on, että suurin osa lisääntyvästä sähköstä käytetään Suomessa. Suomen energian riittävyyttä helpottaa Olkiluoto 3 ydinvoimalan käynnistys. Huoltovarmuus pitää turvata puupolttoaineiden ja turpeen riittävillä varastoilla sekä kehittämällä energian varastointia

– Pörssisähkö on hinnaltaan realistinen, mutta vaatii käyttäjältä jatkuvaa hinnan seuraamista ja kulutuksen säätelyä. Älykkäällä nykytekniikalla säätely on mahdollista tietoverkkojen tai taivaskanavien välityksellä, niillä kulutusta voidaan ohjata halvempiin tunteihin, Strandman toteaa.

Oma tuotanto takaa hintavakauden

Hallitusohjelmassa velvoitetaan sähköverkonhaltija asentamaan edellä mainittu tekniikka etäohjauksella sähkölämmitteisiin kiinteistöihin ja kuluttajien käyttöön.

– Ylisuuret voitot, joita on kerätty kuluttajahinnoista tulisi verotuksen kautta tai asiakashyvityksinä palauttaa asiakkaille. Tärkeintä kuitenkin on, että sähköä on riittävästi markkinoilla ja oma tuotanto kasvaa 100 prosenttiin tarpeesta, se takaa hintojen vakauden, Strandman sanoo.

Lisäksi hallitusohjelmassa vahvistetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaa muutoksenhaussa Energiaviraston valvontamallia koskevassa päätöksessä.

SUOMEN UUTISET