Suhteettoman suuret sähkölaskut kurittivat suomalaisia kotitalouksia viime talvena, kun sähkön markkinahinnat pomppasivat kattoon. Nyt eduskunnan käsittelyssä olevassa kansalaisaloitteessa esitetään sähkön hintakattoa.

Pörssisähkösopimusten piirissä olevat kotitaloudet saattoivat joutua maksamaan viime talvena jopa 80 sentin kilowattituntihintoja. Suurin osa sähköyhtiöistä nosti myös muiden sopimustuotteidensa hintoja rajusti.

– Aloitteeseen on helppo samaistua, kun viime talvena joutui maksamaan toista tuhatta euroa kuukaudessa sähkölämmitteisen omakotitalon sähkölaskuja, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen.

– Kansalaisaloite on varsin oikeassa siinä, että sähkö on yhteiskunnan peruspilareita ja sen asettaminen markkinaehtoiseksi ei ole ongelmatonta. Kannattaa miettiä, onko sähkö kansalaisia varten, vai ovatko kuluttajat olemassa vain sähköyhtiöitä varten. Sähkömarkkinalaki velvoittaa jo, että sähköä pitää saada kohtuulliseen hintaan. Ongelmana on, että Energiavirastokaan ei voi määrittää mitään tarkkaa lukua sille, mikä on kohtuuhintaista sähköä.

Hallitus sitoutunut toimenpiteisiin

Aloitteen esittämä hintakatto on yksi mahdollinen toimenpide kohtuuttomien sähköhintojen hillitsemiseen.

– Sähköyhtiöiden huimat tulokset eivät nekään kuulosta täysin oikeutetuilta, ja jonkinlainen niin sanottu windfall-vero voisi olla perusteltu, Ronkainen sanoo.

– Hallitus on jo hallitusohjelmassaan lupautunut siihen, että Suomessa huolehditaan sähkön riittävyydestä ja hintojen kohtuullisuudesta myös tuulettomien pakkasjaksojen aikana. Toivotan hallitukselle viisautta siinä, miten nämä käytännössä ratkaistaan ja mikä on paras toteuttamismalli.

Kansalaisaloite kirittää hintasääntelyä

Ronkainen uskoo kansalaisaloitteen kirittävän hallitusta sähkön hintasääntelyssä.

– Kohtuuhintainen sähkö on yksi avaintekijä siinä, miten yhteiskuntamme kehittyy ja minkälaisia investointeja tänne tehdään. Odotan mielenkiinnolla aloitteen valiokuntakäsittelyä ja paluuta tänne suureen saliin.

SUOMEN UUTISET