Kuljetusyritysten liikevaihdon ennusteet ovat Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n uusimman kuljetusbarometrin mukaan alimmat yli kymmeneen vuoteen. Kuljetusalan etujärjestöt vaativat polttoaineiden hintaa korottavien päätösten perumista ja lisäpanostuksia perusväylänpitoon. Tavoitteet ovat aivan samoja, joita perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen on turhaan yrittänyt rummuttaa hallitukselle.

Dieselin hinta on ylittänyt jo kauan sitten kuljetusalan sietokyvyn: vuonna 2022 kuljetusyritysten kustannukset olivat Tilastokeskuksen mukaan 12,7 % edellisvuotta korkeammat. Kustannusnousu on syönyt kannattavuuden ennätysalhaalle.

– Hallitus ei ole kiinnostunut yrittäjistä tai huoltovarmuudesta, vaan vuoden 2024 alussa jakeluvelvoite tulee nousemaan Sanna Marinin hallituksen päätösten seurauksena 28 prosenttiin, joka tarkoittaa noin 800 miljoonan euron kustannusten lisäystä kaikille dieseliä käyttäville suomalaisille. Jakeluvelvoite tulisi poistaa välittömästi. Tämä laskisi polttoaineiden hintoja ja nostaisi kuljetusalan kilpailukykyä, tiivistää perussuomalaisten kansanedustaja Ari Koponen.

Autoilijat ovat valtiolle rahasampo

Kuljetusbarometrin mukaan yrittäjät ovat todella tyytymättömiä tiestön kuntoon. Teitä pitäisi päällystää 4 000 kilometriä vuodessa, jotta korjausvelka ei kasvaisi entisestään. Tämän lisäksi tie- ja rataverkko kaipaavat mittavia investointeja ja pääväylien kehittämistä.

– Autoilijat ovat valtiolle rahasampo, mutta samaan aikaan tieverkosto on huonoimmassa kunnossa vuosikymmeniin korjausvelan ollessa 1,5 miljardia euroa, kertoo Koponen.

Myös vinjettimaksu otettava käyttöön

Autoilun veroeurot siirtyvät Suomessa heikosti tiestön hyväksi. Viime vuosina noin 0,8 miljardia euroa on palautunut liikennesektorille valtion tieverkon ylläpitämiseen ja kehittämiseen käytettynä rahoituksena. Koponen on ehdottanut niin sanottua vinjettimaksua eli tienkäyttökorvausmaksua ulkomaisille ajoneuvoille. Suomen teillä liikkuu päivittäin jopa 2 700 raskasta ulkomaista ajoneuvoa, joiden ajoista ei kerry valtiolle minkäänlaista tienpitokorvausta.

– Tämä on väärin kotimaisia liikenneyrittäjiä ja veronmaksajia kohtaan, moittii Koponen.

Euroopan unionissa kerätään erilaisia tienkäyttömaksuja kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Esimerkiksi norjalaiset yritykset käyttävät kuljetuksiinsa mieluummin suomalaista tieverkostoa, koska se on niille ilmaista. Tieliikenneverkon ylläpidosta huolehtii suomalainen veronmaksaja ulkomaisten yritysten mitenkään osallistumatta teiden kunnossapitoon.

Suomen Uutiset