Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteesta ja sen järkevyydestä. Tällä hetkellä jakeluvelvoite on 13,5 prosenttia, mutta sen on vuonna 2024 määrä nousta 28 prosenttiin. Autoala on arvioinut, että tämä voisi nostaa bensan ja dieselin hintaa jopa 25—55 sentillä.

– Polttoaineiden hinnat ovat jo nyt olleet aivan liian korkeita etenkin, kun otetaan huomioon Suomen vanha ja paljon kuluttava autokanta ja se, että autolla liikkuminen on välttämätöntä monessa osassa maata. Korkeat polttoaineiden hinnat haittaavat myös teollisuutemme kilpailukykyä, Jari Koskela muistuttaa.

Sen lisäksi, että jakeluvelvoite nostaa polttoaineiden hintoja kohtuuttomasti, sitä pidetään valtiovarainministeriön ilmastopolitiikan kehittämistarpeita käsittelevän virkamiespuheenvuoron taustamuistiossa huonona ja kalliina keinona vähentää globaaleja päästöjä.

”Suomen taakanjakosektorin keskeisen politiikkatoimen, liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen (…) rajakustannus on noussut erittäin korkeaksi, noin tasolle 500—1 000 euroa/tCO2, ja kansantaloudellinen kokonaiskustannus jo yli miljardiin euroon vuodessa. Jakeluvelvoitteella ei kuitenkaan todennäköisesti vähennetä globaaleja nettopäästöjä”, taustamuistiossa todetaan.

Sinivalkoinen siirtymä

Perussuomalaiset on uudessa Sinivalkoinen siirtymä -ohjelmassaan ehdottanut, että liikenteen jakeluvelvoitteesta luovutaan ja biopolttoaineita ohjataan korkean hyötysuhteen monipolttoainevoimaloihin. Näissä voimaloissa voidaan myös tuottaa säätövoimaa säästä riippuvaisten tuuli- ja aurinkovoiman tueksi.

– Pitäisikö hallituksen mielestä vuoden 2024 alussa tapahtuvaa liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteen kiristämistä harkita uudelleen nyt, kun jakeluvelvoitteen vaikutuksista päästöihin on parempaa tietoa, Koskela kysyy hallitukselta.

Koskela tiedustelee kysymyksessään myös hallituksen kantaa perussuomalaisten esittämään sinivalkoiseen siirtymään ja sitä, millaisilla toimilla on varauduttu, jos jakeluvelvoitteen korotus vuonna 2024 viedään läpi ja polttoaineiden hinnat nousevat arvioiden mukaan.

Suomen Uutiset