Sähkön hinnannousu ja energiasektorin haavoittuvuus vaativat konkreettisia toimenpiteitä korskeiden puheiden jatkoksi. Ydinvoiman tulevaisuus on turvattava tai työpaikat ja päästötavoitteet ovat vaarassa. Näin kirjoittavat kokoomuksen ja ruotsidemokraattien valtiopäiväedustajat yhteisessä mielipideartikkelissaan Dagens Industri -verkkomediassa.

Euroopan unionissa valmistellaan parhaillaan taksonomiaa eli luokitusjärjestelmää, jossa määritellän ympäristön kannalta kestävät investoinnit. Taloudelliset panostukset pitäisi kohdistaa näihin ”vihreisiin” investointeihin. Ydinvoima on jäämässä suotavien energiantuotantomuotojen ulkopuolelle.

– On olemassa suuri riski siitä, EU:n sääntökehyksessä ydinvoima luokitellaan ympäristön kannalta kestämättömäksi investoinniksi. Jos yhä uusia ydinreaktoreita joudutaan sulkemaan Ruotsissa, sillä on tuhoisia seurauksia kotitalouksille, työlle ja ilmastolle, kirjoittavat kokoomuksen Elisabeth Svantesson ja ruotsidemokraattien Oscar Sjöstedt DI:n verkkomediassa.

Valtaosa Ruotsin energiasta uhanalaista

Jos sekä ydin- että vesivoima jäävät vaille kestävän kehityksen statusta, se tarkoittaa 75 prosenttia Ruotsin sähköntuotannosta, valtiopäiväedustajat muistuttavat. Investointien houkutteleminen maahan kävisi erittäin vaikeaksi ja teollisuuden toimintaedellytykset heikkenisivät oleellisesti, kun tuotanto ei enää perustuisi ”kestävällä tavalla” tuotettuun energiaan.

– Tämä on tietysti mieletöntä, koska ruotsalainen energiantuotanto on ainutlaatuisen puhdasta. Jos muilla EU:n jäsenvaltioilla olisi samanlainen sähkön tuotantovalikoima käytössään, unionin ilmastotyö olisi edennyt huomattavasti pidemmälle.

Ruotsidemokraatit ja kokoomus edellyttävät, että punavihreän hallituksen energiaministeri ilmestyy hattu kädessä valtiopäivien talousvaliokuntaan ja tekee selväksi sen, että Ruotsi tulee toimimaan EU:ssa siten, että ydinvoima kuuluu kestävällä tavalla tuotetun energian piiriin.

– Hallitus on jo antanut meille EU:n korkeimman työttömyysasteen ja heikoimpien joukkoon kuuluvan taloudellisen kasvun. Jos se ei nyt onnistu puolustamaan maamme energiahuoltoa, kyseessä on jälleen uusi isku vasten ruotsalaista työtä ja kilpailukykyä.

SUOMEN UUTISET