EU:n komissio on julkaissut esityksen, joka saa suomalaisen autoilijan verenpaineen jälleen tappiin. Nyt on kyse ”sosiaalisesta ilmastorahastosta”, jonka puitteissa suomalaiset pääsisivät kustantamaan sähköautot muille EU-alueen kansalaisille. Autoliiton lausunnosta kansallisen tieliikenteen päästökaupan arviointiin uutisoi Kauppalehti.

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa ehdotuksia ilmastotoimiksi, joilla pyritään rajoittamaan liikenteen päästöjä. Ehdotuksiin sisältyi ”sosiaalinen ilmastorahasto”, johon käytettäisiin 25 prosenttia rakennusten ja tieliikenteen uudesta päästökaupasta odotettavista tuloista.

Toinen samansuuruinen summa olisi tarkoitus hankkia jäsenmailta EU-budjetin ulkopuolisena rahoituksena. Tuloksena olisi Kauppalehden mukaan 144,4 miljardin euron varat ”sosiaalisesti oikeudenmukaiseen siirtymään”.

Tukisi muiden maiden kansalaisten autohankintoja

– EU:n laajuisessa rahastossa piilee suuri riski, että Euroopan unionin vauraat maat Suomi mukaan lukien tukisivat muiden maiden kansalaisten sähköautojen ja muiden vihreän siirtymän tuotteiden hankintoja, seisoo Autoliiton liikenne- ja viestintäministeriölle antamassa lausunnossa kansallisen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista.

Selkokielellä ja hieman kärjistäen suomalainen 12-vuotiaalla dieselillään köröttävä perusautoilija maksaisi Teslan italialaiselle EU-toverilleen.

Autoliiton mielestä ”reilun viiden miljoonan asukkaan pinta-alaltaan suuressa maassa ei ole järkevää luoda uutta järjestelmää, jonka tuotoista merkittävä osa häviäisi sen rakentamiseen ja operoimiseen.”

Polttoainevero jo vertailukelpoinen eri EU-maiden välillä

Suomessa on käytössä polttoainevero, joka on raskaimmillaan jo 70 prosenttia polttoainelitran pumppuhinnasta. Kyseinen vero on vertailukelpoinen eri EU:n jäsen maiden välillä.

– Se, että veron korottaminen on vaikeaa poliittisessa päätöksenteossa nimenomaan veron läpinäkyvyyden johdosta, ei ole hyvä peruste uuden monimutkaisemman järjestelmän luomiseen, Autoliitto lausuu.

Suomeen ei ole järkevää luoda uutta järjestelmää, jonka tuotoista merkittävä osa häviäisi sen rakentamiseen ja operoimiseen.

Suomen olosuhteet huomioitava päätöksenteossa

Suomi on Euroopan puitteissa syrjäseutua, jossa oman auton käyttö on perustellumpaa kuin muualla EU:ssa. Sen pitäisi Autoliiton mukaan näkyä myös liikenteelle asetettavissa vaatimuksissa ja verotuksen tasossa.

– Päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta Suomen ei omalla toiminnallaan pidä hankaloittaa työssäkäyntiä ja heikentää yritysten kilpailukykyä enempää kuin jo nyt EU:sta tulevilla vaatimuksilla tapahtuu.

SUOMEN UUTISET