Saksan sosiaalidemokraatit (SPD) lobbaavat EU:lle maakaasulle suopeampaa asemaa, Euractiv uutisoi. Maakaasu on fossiilinen polttoaine, mutta SPD:n mukaan sillä on merkittävä asema uusiutuvaan energiaan siirtymisessä. Tähän tehtävään ydinvoima ei kelpaa, koska maa vastustaa sen käyttöä.

Saksan rajulle lobbaukselle on selkeä syy: maa odottaa uuden Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöönottoa. Maakaasunsa Saksa ostaisi Venäjältä.

SPD:n kannanotto on sikäli merkityksellinen, koska puolue nousi maan suurimmaksi syyskuun vaaleissa ja on tähtäämässä hallitukseen. Saksan vihreät suhtautuvat maakaasun käyttöön nihkeästi.

Energiapaletti köyhäksi

Saksassa kärvistellään nyt kohonneen sähkön hinnan vuoksi. Maa alkoi ajaa ydinvoimaansa alas kymmenen vuotta sitten. Vaihtoehtojen vähyyden vuoksi maa on ajautunut yhä riippuvaisemmaksi maakaasusta.

Maakaasun päästöt eivät yllä kivihiilen tasolle, mutta nekin ovat merkittävästi ydinvoimaa suuremmat.

Saksan oma päätös luopua ydinvoimasta on johtanut omituiseen tilanteeseen: maa ei halua EU:n tunnustavan ydinvoimaa vähäpäästöiseksi ja huokeammaksi energiamuodoksi. Tilanne muistuttaa ”kun me emme halua, niin muutkaan eivät saa” -torailua.

Monimutkainen taksonomia

EU on täydentämässä niin sanottua taksonomiaa, jossa määritellään eri energiamuotojen hyväksyttävyys puhtaan energiantuotannon näkökulmasta. Esimerkiksi vesivoima on vähäpäästöinen verrattuna öljyyn. Vesivoima saa siten EU:lta hintakilpailuedun.

Taksonomiassa suurikaan osuus esimerkiksi tuulivoimaa ei takaa huokeaa kokonaishintaa. Tämä johtuu EU:n monimutkaisesta laskentatavasta.

Jokainen jäsenmaa määrittelee tarvitun kokonaisenergiamääränsä. Jäsenmaat alkavat sitten ”täyttää” tätä tarvetta eri energiamuodoilla. Taksonomia ohjaa käyttämään tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa. Jos energiaa tarvitaan näiden jälkeen lisää, jäsenmaa lisää seuraavan energiamuodon jonon jatkoksi. Näin tehdään, kunnes energian tarve on täytetty.

Tuulivoimasta pettymys

Koko energiapaletin hinta määräytyy kalliimman energiamuodon mukaan kerrottuna kokonaistarpeen määrällä. Näin päästösakottomien tuotantomuotojen käyttö muodostuu kannattavammaksi liiketoiminnaksi.

SPD:n mielestä maakaasu tulisi saada vähäpäästöiseksi energiamuodoksi eli kannattavammaksi liiketoiminnaksi.

Komission ajatus ei ole täysin kelvoton. Taksonomiaa suunniteltaessa ei vain huomioitu kaikkea, mikä näkyy nyt Euroopan energiakriisinä. Tuulivoimasta on haluttu tehdä kannattavaa, mutta paikoillaan seisovat lavat eivät ilahduta kylmien pistorasioiden äärellä ihmetteleviä kansalaisia.

Henri Alakylä