Ajatuspaja Suomen Perustan verkkosivuilla julkaistava uusi tutkimus Ydinvoima Suomessa 2050 tarkastelee Suomen energiaomavaraisuutta ja luo vision siitä, miten Suomesta voitaisiin saada energiaomavarainen laajamittaisen ydinvoiman lisärakentamisen avulla.

Suomi on jyrkän ilmastopolitiikan edelläkävijä. Nopealla aikataululla tapahtuva polttomoottorien vaihtuminen sähköautoihin ja kivihiilen korvaantuminen tuulivoimalla tarkoittaa energian hinnan nousua, teollisuuden ulosliputtamista sekä liikkumisen ja asumisen kallistumista.

Energia-asiantuntija Rauli Partanen käsittelee tiedetoimittaja Marko Hamilon toimittamassa teoksessa Ydinvoima Suomessa 2050 Suomen energiasektoria ja luo vision siitä, miten Suomesta voitaisiin saada energiaomavarainen ydinvoiman laajamittaisen lisärakentamisen avulla. Näin edullista energiaa riittäisi niin teollisuuden kuin kuluttajienkin tarpeisiin – ja kaiken lisäksi ympäristöystävällisesti tuotettuna.

Ylenkatsottu energiantuotannon muoto

Ydinvoima on ylenkatsottu energiantuotannon muoto, vaikka sillä on paljon mahdollisuuksia. Suomen Perusta -ajatuspaja toivoo, että Ydinvoima Suomessa 2050 antaa lukijalle uutta tietoa Suomen energiasektorista ja eri energiamuotojen hyödyistä ja haitoista sekä haastaa tämän pohtimaan ennakkoluulottomasti ydinvoiman lisärakentamisen mahdollisuuksia.

Teos on luettavissa ajatuspajan verkkosivuilla.

Suomen Uutiset