Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontavirasto Valviran sekä aluehallintovirastojen vastuulla olevat valvontalain mukaiset rekisteröintiasiat ovat ruuhkautuneet pahoin. Tilanne on vaikein Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueella ja aiheuttaa hankaluuksia erityisesti pienyrittäjille, jotka toimivat yksin omalla vastaanotollaan. Nyt sosiaali- ja terveysalan yrittäjien ahdinkoon on tulossa helpotusta. – Poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimenpiteitä, painottaa sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on määrännyt muut aluehallintovirastot auttamaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoa rekisteröintien käsittelyruuhkan purkamisessa, jotta käsittelyajat saadaan kohtuullisiksi. Tavoitteena on ruuhkan mahdollisimman nopea purkaminen. Määräys on voimassa korkeintaan vuoden loppuun.

Resursseja lisätty

Rekisteröintivelvoitteen laajentuminen myös itsenäisiin ammatinharjoittajiin on toimialalla laajasti kannatettu, jopa odotettu, muutos. Tämä on kuitenkin keskeisesti vaikuttanut ruuhkan muodostumiseen. Viikolla 26 Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi 1 251 sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajan rekisteröintiasiaa ja vireillä oli 1 679 rekisteröintiä.

Puutteellisten hakemusten käsittelyyn ja siihen liittyvään ylimääräiseen ohjeistukseen on mennyt arvioitua enemmän aikaa. Lisäksi varsin pian lain muutoksen jälkeen kävi ilmi, että perusteellisesta valmistautumisesta huolimatta Soteri-järjestelmä oli vielä teknisesti keskeneräinen. Valviralle onkin valtion toisessa lisätalousarviossa osoitettu ylimääräinen määräraha rekisterin kuntoon saattamiseksi.

Järeä toimi

Valvira ja aluehallintovirastot ovat jo tähän mennessä kehittäneet palveluntuottajien ohjausta ja neuvontaa, ohjanneet työhön lisäresurssia sekä parantaneet tietojärjestelmää. Tilanne onkin parantunut osittain.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan suuressa osassa virastoja hakemukset käsitellään kohtuullisessa ajassa. Haasteet ovat keskittyneet Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueelle, jossa palveluntuottajia ja siten myös hakemuksia on eniten.

– On täysin kohtuutonta, jos yksinyrittäjä joutuu odottamaan pakollista rekisteröintiä kuukausikaupalla ja kantamaan taloudellisen riskin. Se on väärin myös palvelujaan odottavia asiakkaita kohtaan. Nyt ruuhka puretaan yhteisvoimin tilanteen korjaamiseksi, ministeri Juuso korostaa.

Määräys, joka velvoittaa muut aluehallintovirastot auttamaan Etelä-Suomen aluehallintovirastoa, on järeä toimi, joka on välttämätön ruuhkan purkamiseksi ja kohtuullisen käsittelyajan varmistamiseksi.

SUOMEN UUTISET