Kantelussa vaaditaan ryhtymistä toimenpiteisiin siitä syystä, että sosiaali- ja terveysministeriö laiminlyö tehtävänsä sivuuttaessaan tuulivoimaloiden melun ja infraäänen aiheuttamat terveyshaitat. Kantelun tekijät lisäksi vaativat voimaloiden toiminnan keskeyttämistä, kunnes tutkimuksella on varmistettu, että tuulivoimalat eivät aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille.

Joukko tuulivoimaloihin tuskastuneita kansalaisia on tällä viikolla jättänyt sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimintaa koskevan kantelun, jossa vaaditaan toimenpiteisiin ryhtymistä sillä perusteella, että STM ei ole hoitanut tehtäviään ihmisten terveydensuojelussa.

STM laiminlyö lakisääteiset tehtävänsä

Kantelussa esitetään, että STM laiminlyö lakisääteiset tehtävänsä sivuuttaessaan tuulivoimaloiden melun, matalataajuisen melun ja infraäänen aiheuttaman laajan, kansanterveyteen ja eläinten terveyteen vaikuttavan terveyshaitan ja -uhan Suomessa.

Lisäksi kantelussa esitetään, että STM ei ole kouluttanut tai ohjeistanut lääkäri- ja hoitohenkilökuntaa diagnostisten kriteerien ja lääketieteellisten kokeiden suhteen, jotta oireista kärsivät pääsisivät asianmukaisiin tutkimuksiin.

Ongelmat olleet tiedossa jo pitkään

Tuulivoimaloiden aiheuttamat ongelmat ovat olleet STM:n tiedossa jo pitkään. Kantelun mukaan STM ei ole ottanut huomioon infraäänen haitoista tehtyjä kansainvälisiä tutkimuksia tai muita virallisia dokumentteja koskien infraäänen ja värähtelyn aiheuttamaa terveyshaittaa, sen enempää kuin WHO:n meluohjeistustakaan. STM on myös jättänyt huomioon ottamatta asukkaiden, yhdistysten ja asiantuntijoiden yhteydenotot ja heidän keräämänsä tiedot terveyshaitoista ja uhista.

Kantelun laatineet henkilöt lisäksi vaativat, että kaikkien Suomen tuulivoimaloiden toiminta keskeytetään, kunnes tutkimuksella on varmistettu, että voimalat eivät aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille.

SUOMEN UUTISET