Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää yritti saada vastausta ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselta, miksi hallitusohjelmaan on kirjattu tuulivoiman lisärakentaminen ilman perusteellista selvitystä sen terveysvaikutuksista.


Hallitusohjelmaan on kirjattu merkintä tuulivoiman kaavoituksen ja lisärakentamisen edistämisestä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää ihmettelee, miten tällaiseen kirjaukseen on lähdetty, jos tuulivoiman vaikutuksia ihmisten terveyteen ei tiedetä.

– Tuulivoima on asia, joka vaikuttaa mukavalta. Sanotaan, että se on puhdasta energiaa, mutta oletteko te varmoja siitä, että se ei autioita maaseutuamme tai aiheuta meille huoltovarmuusongelmaa sillä tavalla, että maatalous ja ihmiset kärsivät siitä?

– Minun mielestäni teidän pitäisi ehdottomasti ottaa siinä aikalisä ja teettää siitä oikea terveysselvitys sellaisella taholla, joka pystyy sen tekemään puolueettomasti, Mäenpää ehdotti.

Laaja terveyselvitys tehtävä ensin

Tuulivoimalla tiedetään olleen huomattavia vaikutuksia joidenkin ihmisten terveyteen.

– Tuulivoimalla on todettu ulkomailla olevan vaikutusta eläinten lisääntymiskykyyn. Sillä on todettu olevan vaikutusta jo Suomessakin joidenkin ihmisten terveyteen.

– Nyt te olette laajamittaisesti edistämässä sellaista teollisuudenalaa, joka vaatisi oikeasti laajamittaisen terveysselvityksen, että se voidaan turvallisesti ottaa käyttöön ja miettiä sille riittävät turvaetäisyydet, Mäenpää huomautti.

Ulkomaiset yhtiöt innolla rakentamassa

Mäenpää mukaan ongelma on siinä, että tuulivoima-alueita halutaan rakentaa aina sähköverkon läheisyyteen ja yleensä sähköverkkoja on vain siellä, missä on asutusta.

– Minä sydämestäni toivon, että te teette tämän niin, että asiaan saadaan oikea totuus. Minua hämmästyttää se, että meille rynnii tänne ulkomailta yhtiöitä, jotka tekevät tänne mielellään tuulivoimaa.

– Uskon, että nämä osaavat tehdä myös sellaiset omistusjärjestelyt, että he eivät tule maksamaan Suomeen juurikaan verotuloja tuotetusta energiasta. Jäljelle jää vain raiskattu luonto, ja sitten, kun tuulivoiman hinta tai laitteet ovat loppuun kaluttuja, valtion kontolle tulee jäämään myös näiden tuulivoimaloiden purkaminen ja näiden maiden ja metsien ennallistaminen, Mäenpää varoitti.

Suomessa ylisuuria voimaloita

Mäenpää mielestä ongelmia lisää myös tuulivoimaloiden koko.

– Se vilpitön kokemus, mitä minulla asiasta on, on se, että meillä Suomessa rakennetaan nyt poikkeuksellisen suuria tuulivoimaloita. Tällä hetkellä haetaan lupia nimenomaan suurille tuulivoimaloille.

– Esimerkiksi Halsualla on puistoja, joihin tulee noin 50-60 tuulivoimalaa. Joidenkin generaattorin teho on luvituksessa jopa 10 megawattia. Se vastaa noin kahta sähköveturia eli suurimmat tuulimyllyt ovat poikkeuksellisen suuria. Näitä ei ole minun käsittääkseni missään muualla rakennettu näin laajamittaisesti asutuksen keskelle, Mäenpää totesi.

Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Yksityisten ihmisten rahoittama Suomen ympäristöterveys (SYTe) on tehnyt mittauksia tuulivoiman vaikutuksista. Mittausten mukaan tuulivoiman terveysvaikutukset kantavat jopa kymmenien kilometrien päähän voimaloista.

– Nyt mietitään, onko turvallinen raja asutukseen viisi vai kymmenen kilometriä. Minä kysynkin teiltä ministeri Mikkonen, oletteko oikeasti valmis siihen, että tuulivoiman terveysvaikutukset ihmisille ja eläimille selvitetään puolueettomasti? Mäenpää kysyi.

Ministeri palaa vanhoihin selvityksiin

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) vastasi, että asia oli jossain määrin viime kaudellakin esillä ja että siitä tehtiin joitain selvityksiä.

– Täytyy palata niihin ja katsoa, ovatko ne riittäviä. Toki kaavoituksella ja maakuntakaavallahan pyritään ohjaamaan aina tuulivoimat sellaisille alueille, jossa niistä olisi mahdollisimman vähän haittaa muulle toiminnalle: esimerkiksi teollisuusalueille tai muihin semmoisiin, missä on vähän asutusta.

– Mutta siinä täytyy tietysti huolehtia, että ne ovat sellaisilla alueilla, missä ei aiheudu ongelmia, Mikkonen sanoi.

SUOMEN UUTISET