Sosiaali- ja terveysvaliokunnan viime hetken yritys sote-uudistuksen pelastamiseksi on valunut hiekkaan. Asia varmistui torstaina, kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa sote-valiokunnan esityksestä. Perustuslakivaliokunta antoi vastaavan lausunnon jo helmikuun puolella.

Valiokunnan mukaan sote-valiokunnan uusi esitys oli oikeansuuntainen: se pienensi niin rahoitukseen kuin demokratiaan liittyneitä ongelmia, mutta ongelmia jäi ratkaisematta vielä niin paljon, ettei valiokunta voi puoltaa sote-ratkaisua.

Veronkorotukset suurempia
kuin perustuslaki sallii

Lakiehdotukset ja niiden perustelut eivät muodosta riittävää perustaa arvioida ehdotusten perustuslainmukaisuutta. Lakiehdotukset voitaisiin hyväksyä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos niihin tehtäisiin merkittäviä muutoksia, valiokunnan lausunnossa sanotaan.

Valiokunnan mukaan esityksen uusi tasauskatto lieventäisi suurimpia kunnallisveron korotuspaineita, mutta siitä huolimatta sote-uudistuksen ja valtionosuuslainsäädännön muutosten yhteisvaikutuksesta johtuva veronkorotuspaineen merkittävyys olisi kuitenkin edelleen perustuslain kannalta ongelmallista.

Valiokunta toisti jo aiemman kantansa, että asian valmistelu kannattaa jättää valtioneuvoston ja mahdollisesti myös laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi. Valiokunta korostaa tarvetta arvioida eri hallinto- ja rahoitusmalleja perusteellisesti. Lisäksi kuntia täytyy kuulla jatkovalmistelussa.

Perustuslakivaliokunta piti mahdollisena siirtää kuntien tehtäviä kuntaa suuremmille itsehallintoalueille, joilla kansanvaltaisuus toteutuisi välittömien vaalien kautta ja joilla lisäksi olisi verotusoikeus. Myöskään yksitasoista kuntayhtymämallia ei pidä pitää ainakaan lähtökohtaisesti poissuljettuna. Mahdotonta ei ole myöskään siirtää sote-palveluiden järjestämisvastuuta valtiolle.

Ei uutta pikaratkaisua

Valiokunta piti selvänä, ettei ongelma ratkea sillä, että nyt tehtyä esitystä viilattaisiin vielä perustuslain mukaiseksi.

– Se on jo ajallinen mahdottomuus. Jo kuntien kuuleminen kestää viikkokausia, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) sanoi tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Valiokunta edellytti kuntien kuulemista jo edellisessä lausunnossaan. Sote-valiokunnan keskustalainen puheenjohtaja Juha Rehula katsoi kuitenkin, että valmistelua voidaan jatkaa yksiportaisen mallin eli käytännössä Etelä-Karjalan Eksote-mallin pohjalta. Se olisi ollut helpoin tapa edetä ja kuntia oli kuultu jo etukäteen. Perustuslakivaliokunta ajatteli kuitenkin asiasta toisella tavalla.

– Jos joku kuvittelee, että vielä viime hetkellä jatkettaisiin asian valmistelua, mentäisiin todella häpeälliselle tielle, varapuheenjohtaja Anu Urpalainen (kok.) sanoi.

Sote-valiokunta tekikin tästä ohjeen mukaisen johtopäätöksen ja jätti asian valmistelun sikseen vaalikauden loppuviikkojen ajaksi.

VELI-PEKKA LESKELÄ