Eduskunta hyväksyi tänään sote-uudistuksen äänin 105-77. Perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen arvioivat hallituspuolueiden motivaation korjata läpi menneitä virheitä jälkikäteen minimaaliseksi. Ne harvalukuiset hallituspuolueiden kansanedustajat, jotka ymmärsivät sote-uudistuksen realiteetit, loistivat äänestyksistä poissaolollaan.

Juvonen, Juuso ja Reijonen moittivat lopputulosta härskiksi vaihtokaupaksi. He kuvailevat tilannetta:

”Niin lausuntovaliokunnat kuin asiantuntijatkin toivat esiin lukuisia kriittisiä puutteita ja virheitä hallituksen sote-mallissa. Kritiikki ei edes rajoittunut oppositioon, vaan huolensa uudistuksesta ovat esittäneet muiden muassa Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd.). Kolme vihreiden kansanedustajaa, Inka Hopsu, Mari Holopainen ja Heli Järvinen, ilmoittivat etukäteen, etteivät aio äänestää sote-uudistuksen puolesta, ja olivat poissa äänestyksestä. Kuvaavaa on se, että keskustan ryhmä oli hallituspuolueista ainoa, jonka kaikki äänestäjät olivat paikalla äänestämässä sote-uudistuksen läpimenon puolesta. Keskusta sai nyt hallintohimmelinsä”.

Oppositio teki lukuisia lausumaesityksiä, joissa edellytettiin pahimpien epäkohtien korjaamista. Nämä eivät tietenkään kelvanneet hallitukselle.

”Tämä uudistus vaarantaa niin lähipalvelut, vammaispalvelut kuin kuntien ja kuntayhtymien omistamien yhtiöidenkin tulevaisuuden. Perustuslakivaliokunta löysi esityksestä lukuisia muutostarpeita, mutta ei saanut tilaisuutta arvioida, onko muutokset tehty asianmukaisesti. Esimerkiksi Coxan ja Sydänsairaalan toiminnan jatkaminen ennallaan olisi ollut perustuslakivaliokunnan mielestä mahdollista, jos esitystä olisi korjattu. Hallitus ei kuitenkaan ideologisista syistä halunnut toimia näin tai tehdä monia muitakaan tarpeellisia korjauksia. Nyt hyväksyttiin jo valmiiksi rikki oleva rakennelma, joka ei hyödytä juuri ketään. Ainoa taho, joka voi tänään olla tyytyväinen, on keskustapuolue”, PS-kansanedustajat moittivat.

Monia keskeisiä kysymyksiä jäi edelleen ratkaisematta.

”Uudistus hyväksyttiin ilman, että lopullisesta rahoitusmallista olisi päätetty samalla. Parlamentaarisessa yhteistyössä syntynyt maakuntaverokomitean mietintö katsoi, että maakuntavero ei ole tarpeellinen, ellei hyvinvointialueiden tehtäviä päätetä oleellisesti laajentaa. Hallituksen vihervasemmistopuolueille kuitenkin kansalaisten verottaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin hallintohimmelit keskustalle, joten seuraavaksi hallitus junttaa asiantuntijoista välittämättä läpi maakuntaveron, jonka keskusta hyväksyy saadakseen haluamansa monialaiset maakunnat. Kukaan tuskin kuvittelee, ettei kokonaisveroaste nousisi uuden veron myötä, mutta keskustaa tämä ei tunnu haittaavan, kunhan saadaan nykyiset kuntapäättäjät kovapalkkaisiin palkkiovirkoihin hyvinvointialueiden hallintoon”, Juvonen, Juuso ja Reijonen pohtivat.

Sote-uudistuksen keskeinen tavoite, hoitoon pääsyn nopeutuminen, ei uudistuksen myötä toteudu.

”Nyt nuijittu uudistus ei ole ratkaisu perusterveydenhuollon ongelmiin. Se ei tuo terveyskeskuksiin yhtään uutta lääkäriä. Se ei myöskään vastaa tavoitteisiin yhdenvertaisista palveluista eikä paranna palveluiden saatavuutta saatikka saavutettavuutta. Useimmille palveluiden käyttäjille se on heikennys, ja maakuntahimmeli tulee veronmaksajille erittäin kalliiksi”.