Suomeen ja Ruotsiin on tulossa kymmeniä tuhansia pakolaislapsia Ukrainasta. Heillä on oikeus perusopetukseen, vaikka osa heistä käykin edelleen koulua etänä. Pullonkaulaksi Pohjolassa on muodostumassa ukrainankielisten opettajien puute. Siitäkin selvitään luovuudella.

Viime keskiviikkoon mennessä Ruotsista oli hakenut turvapaikkaa 19 517 ukrainalaista, joista lapsia oli 7 600. Useimmat heistä 6–15-vuotiaita. Luvuista puuttuvat henkilöt, jotka eivät vielä ole hakeneet turvapaikkaa. Heidän lukumääränsä on tuntematon, mutta sen arvellaan olevan suuri.

Ukrainalaisilla pakolaislapsilla on EU:n alueella oikeus saada välittömästi kouluopetusta mutta koulupakkoa ei ole. Maahanmuuttoviraston realistisen arvion mukaan Ruotsiin saapuisi 76 000 Ukrainan pakolaista juhannukseen mennessä. Ääritilanteessa tulijoita olisi 212 000 ja heistä puolet siis lapsia.

Ukrainakieliset opettajat kortilla

– Maahan saapuneiden lasten ja nuorten määrä ei suoraan heijasta sitä, kuinka moni heistä hakeutuu ruotsalaiseen kouluun. Osa lapsista valitsee ehkä etäopetuksen ja seuraa ukrainalaista koulujärjestelmää, arvelee opetusministeri Lina Axelsson Kihlbom.

Pullonkaulaksi opetuksessa saattaa muodostua se, että koko Ruotsissa on vain 16 ukrainantaitoista äidinkielenopettajaa. Akuutissa tilanteessa Opetushallitukselle on annettu tehtäväksi selvittää kaikki mahdolliset ukrainaa taitavat henkilöt, jotka voisivat avustaa kouluja opetuksen järjestämisessä.

Lapset heti koulunpenkille

Suomeen on saapumassa sisäministeriön arvion mukaan 40 000–80 000 pakolaista Ukrainasta tämän vuoden aikana. Ja lapsia heistä todennäköisesti puolet. Koululaitoksen lisäksi tämä tarkoittaa haasteita lasten varhaiskasvatukselle eli päivähoitojärjestelmälle.

Ukrainan kielen taitoiset opettajat ja varhaiskasvattajat ovat kortilla myös Suomessa. Helsingissä on yksi ukrainanopettaja, eikä tilanne ole sen parempi muissakaan kunnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen sanoi viime keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että opetuksen suhteen tilanne on selkeä. Ukrainalaislapsilla on oikeus osallistua perusopetukseen. Hänen mukaansa paras vaihtoehto olisi valmistava opetus, jossa opetetaan suomen ja ruotsin kielen alkeita.

SUOMEN UUTISET