Suomen Perusta -ajatuspajan Taloustutkimuksella teettämästä tutkimuksesta käy ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisesta (66 %) kannattaa itärajan yli pyrkivien turvapaikanhakijoiden käännyttämistä takaisin Venäjälle. Vain vajaa viidennes (18 %) vastustaa käännyttämistä ja suunnilleen saman verran (16 %) ei ilmoita mielipidettään.


Vastaajilta kysyttiin, mitä mieltä he ovat seuraavasta ehdotuksesta: Suomi ei ota vastaan itärajan yli tulevia turvapaikanhakijoita ja käännyttää nämä takaisin Venäjälle.

Kaksi kolmesta suomalaisesta (66 %) kannatti itärajan yli pyrkivien turvapaikanhakijoiden käännyttämistä takaisin Venäjälle. Vain vajaa viidennes (18 %) vastusti käännyttämistä ja suunnilleen saman verran (16 %) ei ilmoittanut mielipidettään.

Vasemmistossa vastustetaan palautuksia

Perussuomalaisten kannattajista palauttamista kannattaa 95 %. Eduskuntapuolueista ainoastaan vasemmistoliiton kannattajissa palauttamisen vastustajia (56 %) oli enemmän kuin kannattajia (26 %). SDP:n kannattajista käännyttämistä kannattaa 59 %, kokoomuksen 87 %, keskustan 75 %, RKP:n 57 %, KD:n 59 %, vihreiden 44 % (eri mieltä 24 %) ja Liike Nytin 85 prosenttia.

Tutkimus on tehty Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa Suomen Perusta -ajatuspajan toimeksiannosta. Tutkimuksen kohderyhmä oli Manner-Suomen 15-79-vuotias väestö. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Taloustutkimuksen Internet-paneelin jäsenistä. Tiedonkeruu toteutettiin 22.11.-23.11.2023 välisenä aikana.

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 1 135 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,0 prosenttiyksikköä.

Lue lisää tutkimuksesta Suomen Perustan verkkosivuilta.

SUOMEN UUTISET