Perussuomalaisten kansanedustaja Joakim Vigelius edellyttää, että Suomessa käynnistetään vakava keskustelu turvapaikkaoikeuden tulkinnoista ja rajaviranomaisten oikeudesta estää turvapaikanhakijoiden rajanylitykset.

Suomen ei tule hirttäytyä turvapaikkasopimuksiin ja niiden tiukimpiin tulkintoihin kansallisen turvallisuuden ollessa uhattuna, Joakim Vigelius painottaa.

Uudet tulkinnat ovat perusteltuja tilanteessa, jossa itärajalle on Venäjän ohjailemana tullut kesän jälkeen lähes tuhat kolmansien maiden kansalaista. Tulijat ovat tyypillisistä hädänalaisista poiketen valtaosin terveitä nuoria miehiä.

Muut maat estäneet rajanylitykset

Useimmat maat EU:n ulkorajoilla, muun muassa Espanja, Kreikka, Puola ja Baltian maat, ovat vastanneet voimakkaasti hallitsemattomaan tai välineellistettyyn siirtolaisuuteen rajoillaan. Kansainvälistä ja EU-oikeutta on uudelleentulkittu kansallisin lakimuutoksin, päivitetyin tulkinnoin ja viranomaisten aloitteesta.

Liki kaikissa EU:n rajamaissa on raportoitu pushback -tapauksista eli maahantulijoiden rajanylitysten estämisistä. Myös rajasulut ja esteaidat ovat yleistyneet ulkorajoilla.

Turvapaikanhakijoiden työntämistä takaisin rajan toiselle puolen harjoitetaan liki kaikissa valtioissa EU:n itäisellä ja eteläisellä ulkorajalla. Se on jo monien EU-maiden linja de facto. Samaa tarvitaan Suomen rajojen turvaksi, Vigelius toteaa.

Suomen tulee ottaa mallia Virosta

Esimerkiksi Viron elokuussa hyväksymän lain mukaan virallisten raja-asemien ulkopuolelta maahan pyrkivät turvapaikanhakijat voidaan käännyttää, mikäli he muodostavat uhan Viron järjestykselle tai kansalliselle turvallisuudelle.

– Suomen tulee ottaa mallia Virosta. Jos muista ulkorajamaista poiketen rajaamme kriisitilanteessakin pois käytöstämme tehokkaat, toimivat ja turvallisuutta lisäävät työkalut, olemme rajapolitiikan heikoin lenkki. Sitä heikkoutta meille vihamieliset valtiot eivät epäröi hyödyntää, Vigelius muistuttaa.