Suomen julkinen talous on syöksykierteessä. Turun yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Matti Virénin mukaan Suomi on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut markkinataloudesta siirtymätaloudeksi, jossa julkisen sektorin menot hipovat 60:ta prosenttia bruttokansantuotteesta, bruttoveroaste on yli 50 % ja maan velkasuhde jo yli 80 % BKT:sta.

Suomen Perustan julkaisu Kaksitoista talouden periaatetta kokoaa tiiviissä muodossa yhteen professori Matti Virénin ajatuksia siitä, millaisin periaattein julkista taloutta tulisi hoitaa.

Suomi on muutamassa vuosikymmenessä muuttunut markkinataloudesta siirtymätaloudeksi, jossa julkisen sektorin menot hipovat 60 prosenttia bruttokansantuotteesta (57 % 2021): osuus on kaksinkertaistunut 50 vuodessa.

– Suomi oli 50 vuotta sitten kansainvälisissä vertailuissa yksi pienimpien julkisten sektorien maista, mutta nyt kuulumme 3-4 maan kärkikastiin. Vaikka bruttoveroaste on yli 50 prosenttia (52,4 % v. 2021), rahat eivät riitä. Julkinen sektori velkaantuu kaiken aikaa. Velkasuhde oli 81 prosenttia vuonna 2021, mutta nykyisellä vauhdilla. 100 prosentin raja saavutetaan jo kymmenessä vuodessa, Virén varoittaa.

– Suomi ei voi jatkaa näin. Emme kykene rahoittamaan jatkuvasti kasvavaa julkista sektoria; ja jatkuvasti kasvava kustannusrasitus tekee tyhjiksi toiveet kasvattaa vientiä, tuotantoa ja tuloja. Useimmat talousennusteet kertovat, että pitkällä tähtäimellä toistuu se, mikä on tapahtunut vuosina 2007-2021: henkeä kohden lasketut reaalitulot eivät kasva lainkaan. Ei ole mitään uutta jaettavaa, jollei sitä ruveta yhdessä tuottamaan.

– Meidän pitää pelastaa julkinen sektori joutumasta entistä pahempaan rahoituskriisiin. Jos näin ei tehdä, hyvinvointiyhteiskunta romuttuu ja koko talous näivettyy.

Mutta miten se tehdään? Lue Matti Virénin julkaisu Suomen Perustan sivuilta.

SUOMEN UUTISET