Johtavien teollisuusmaiden ajatus asettaa maailmanlaajuinen yritysveron vähimmäistaso hämmästyttää taloustieteen tohtori Daniel Lacallea. Hänen mukaansa tuottavilta yrityksiltä leikataan kasvun mahdollisuudet ja verovarat todennäköisimmin päätyvät vain alati kasvavaan julkiseen kulutukseen ja heikosti tuottavien yritysten tukiin. Lacalle kirjoittaa ajatuksistaan blogissaan.

Daniel Lacalle huomauttaa, että OECD:n mukaan yritysverotus on vahingollisin veromuoto talouskasvun kannalta. Hänen mukaansa tällainen vähimmäistaso ei toimi, sillä eri mailla on hyvin kirjavat verokäytännöt esimerkiksi arvonlisäverotuksen tasoissa.

Yritysvero kampittaa markkinajohtajia jahtaavia kasvuyrityksiä. Yritysten kokonaisveroaste työvoimakustannuksineen on Yhdysvalloissa ja Euroopassa jo 40 prosentin tuntumassa liikevaihdosta.

Pienet maat kärsivät

Pienet taloudet kärsivät yritysverosta eniten. Tämä johtuu Lacallen mielestä siitä, että pienten talouksien on hankalampi houkutella pääomaa ja investointeja verojen kiristyessä.

Yritysvero haittaa myös pienten kasvuyritysten toimintaa, jos niiden pitää maksaa uusia veroja heti, kun ne alkavat tehdä liikevoittoa.

Velkavuoret eivät kutistu

Lacalle kirjoittaa, ettei yritysverolla saada sulatettua valtavia velkavuoria. Länsimaiden budjettialijäämät paisuvat myös nousukausien aikana. Taantumissa julkista kulutusta vain lisätään.

Lacalle pitää täysin käsittämättömänä johtavien maiden ajatusta kerätä yritysveroa, jonka tuotoilla hallitukset synnyttävät työpaikkoja tuottaville aloille. Verolla kun nimenomaisesti rampautetaan tuottavat yritykset.

Mikäli massiivisten elvytystoimien jälkeen velkavuoret kasvavat huimasti talouskasvun jäädessä pahoin tavoitteistaan, niin johtajat kertovat meille, ettei elvytys ollut riittävää.

Henri Alakylä