Euroopan komissio antoi huhtikuussa ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi standardin kannalta olennaisista patenteista. Nämä essentiaalipatentit ovat käytännössä erityisesti 5G-, 6G- ja wifi-patentteja. Asetuksella luotaisiin essentiaalipatenttien haltijoiden oikeuksia merkittävästi rajoittava järjestelmä. Ehdotukset toisivat patentin haltijoille, esimerkiksi Nokialle, merkittäviä menetyksiä. Ne myös rasittaisivat yhtiöitä byrokratialla.

Talousvaliokunta esittää, että Suomen ei tule hyväksyä asetusta ehdotetussa muodossaan ja että Suomen tulee vaikuttaa ehdotusta koskevissa neuvotteluissa talousvaliokunnan lausunnon ja valtioneuvoston kannassa esitetyn mukaisesti. Myös valtioneuvosto suhtautuu erittäin kriittisesti komission ehdottamaan asetukseen.

Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella asetus ei nyt ehdotetussa muodossaan olisi Suomen eikä Euroopan elinkeinoelämän kannalta perusteltu ja se voisi jopa vahingoittaa eurooppalaisia investointeja ja innovaatiotoimintaa.

Esitys rokottaisi erityisesti Nokiaa

Käytännössä komission ehdotus tarkoittaisi patenttihyötyjä suurille saksalaisille, ranskalaisille ja italialaisille yrityksille – komission itsensäkin tekemän vaikutusarvioinnin mukaan. Jopa 90 prosenttia näistä eurooppalaisista essentiaalipatenteista liittyy mobiiliteknologiaan, ja Nokia omistaa niistä tällä hetkellä noin 50 prosenttia.

– Essentiaalipatentit koskettavat erityisesti Suomea Nokian valtavan innovaatiokehityksen vuoksi. Lausunto tuo hyvin julki sen, ettemme hyväksy suomalaisen tuotekehityksen hyötyjen valumista ulkomaisten suuryrityksien hyödyksi, sanoo kansanedustaja Antti Kangas.

Euroopan teknologinen johtoasema uhattuna

Talousvaliokunta korostaa sitä, miten asetuksella on arvioitu olevan todennäköisiä kielteisiä vaikutuksia myös lisensointituloihin. Lisensointitulojen vähenemisen kautta ehdotuksella taas voi olla negatiivisia vaikutuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan.

Esimerkiksi Nokialle nämä tällaiset rojaltit tuottavat yhden kolmasosan sen T&K-investointeihin käyttämistä varoista. Investointien väheneminen puolestaan saattaisi vaarantaa Euroopan johtavaa asemaa 5G- ja 6G-teknologioissa.

– Ehdotus vääristää tilannetta EU:n sisällä, mutta sen on myös arvioitu suosivan EU:n ulkopuolisia toimijoita tavalla, joka olisi EU:n strategisen autonomian ja taloudellisen turvallisuuden tavoitteiden vastainen, muistuttaa talousvaliokunnan puheenjohtaja Sakari Puisto.

Suomen Uutiset