Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio katsoo, että Suomessa pitää nimetä operatiivinen johto koronaviruksen torjuntatoimiin. Tavio on huolissaan siitä, että koronakriisissä on palloteltu vastuuta ministeriöstä ja laitoksesta toiseen.

Ville Tavio ottaa aiheeseen kantaa blogikirjoituksessaan. Tavion mielestä erillisen tilannejohtajan puuttuminen on johtanut heikkoon tiedonkulkuun ja hitaaseen reagointiin.

– Koska tilannejohtajaa ei ole nimetty, on esiin astunut joukko eri toimijoiden johtajia ja asiantuntijoita, joista ehkä päällimmäisenä THL:n johto. Hallitus näyttää tosiasiallisesti siirtäneen isoissa poliittisissa kokonaisuuksissa päätäntävaltaa THL:n johdolle, vaikka THL:n tulisi olla pikemminkin erityiskysymyksissä neuvoja antava toimielin, Tavio kirjoittaa.

Kohentaisi tiedonkulkua

Tavion mielestä maan johdon on kriisioloissa varmistettava, että ajantasainen informaatio ja ohjeistukset löytyvät yhdestä osoitteesta.

– Suomessa olisi syytä olla nimettynä operatiivinen johtaja sekä pystyssä johtokeskus ja alueelliset komentokeskukset. Tämä loisi selvän komentoketjun ja kohentaisi tiedonkulkua, Tavio jatkaa.

Ideologiset lillukanvarret sivuun

Tavio korostaa, että toimiva johtaminen on ratkaisevaa kansallisessa poikkeustilassa, mutta hallituspuolueiden johto kipuilee päätöksenteossa.

– Poliitikot tarttuvat helposti kokonaisuuden sijaan omalle ideologialleen tärkeisiin lillukanvarsiin. Normaalioloissahan tämä ei niinkään haittaa, mutta kriisioloissa ei tällainen johtaminen tuota parasta lopputulosta, Tavio arvioi.

SUOMEN UUTISET