Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa tänään toimenpidealoitteen, jotta lakien lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista tulisi vakiintunut osa lainvalmistelutyötä. Aloite esittää, että lapsia koskevissa hallituksen esityksissä tulee tämän jälkeen käydä ilmi, että lapsivaikutusarvio on tehty.

Tavion laatima toimenpidealoite on saanut kannatusta kaikista eduskuntaryhmistä. Aloitteen on allekirjoittanut 118 kansanedustajaa eli eduskunnan enemmistö.

Maailma lapsen näkökulmasta

Tavio kertoo ajatuksen aloitteeseen tulleen eduskunnan saamasta lapsiasiavaltuutetun kertomuksesta.

– Lapsiasiavaltuutetun kertomus sai minut pohtimaan lasten asemaa uudesta näkökulmasta. Aikuisten tulee ymmärtää lapsuuden itseisarvo ja päättäjien on kyettävä näkemään maailma lasten näkökulmasta, Tavio sanoo.

Kaikki kantamaan vastuuta

Tavio päätti kerätä aloitteelle eduskunnan enemmistön allekirjoitukset, jotta eduskunta osoittaisi tahtonsa tehdä lapsimyönteistä lainsäädäntöä.

– Politiikkaa tehdään erilaisten arvojen keskellä, mutta uskon jokaisen kansanedustajan tahtovan kantaa vastuuta lasten oikeuksista, Tavio sanoo.

SUOMEN UUTISET