Vuonna 2022 syntyvyys laski jälleen ennätyksellisesti Suomessa, kun puolestaan vuonna 2021 koettiin hetkellinen vauvabuumi. Tuoreen perhebarometrin mukaan lapsia halutaan jopa enemmän edellisvuosiin verrattuna, mutta niitä ei silti saada. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula pitää tuloksia hälyttävinä.

Barometriin vastasi sekä lapsettomia 20–34-vuotiaita suomalaisia että yhden lapsen vanhempia. Erääksi yllättävän yleiseksi syyksi nousivat traumaattiset kokemukset ensimmäisestä synnytyksestä; jopa kolmannes 20–45-vuotiaista äideistä nimesi omakohtaiset traumaattiset synnytyskokemukset syyksi olla kasvattamatta lapsilukua.

– Syntyvyyden nostamiseen ei ole järin helppoja ratkaisuja, mutta kaikki mahdollinen on tehtävä. Yksi ihan olennaisin asia olisi ennaltaehkäistä traumaattisia synnytyskokemuksia ja hoitaa niitä asianmukaisesti, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula.

– On huolestuttavaa, että joka kolmas vastanneista yhden lapsen äideistä nosti traumaattisen synnytyskokemuksen esteeksi päästä haluamaansa lapsilukuun. Se kertoo, ettei synnytys- ja neuvolatoiminnassa ole kaikki niin hyvin kuin voisi olla.

Syntyvyys jyrkässä laskussa

Syntyvyydestä ja sen rajusta laskusta on oltu huolissaan Suomessa jo pitemmän aikaa. Syntyvyys on laskenut jyrkästi 1940-luvun jälkeen ja jatkanut laskuaan tasaisesti tähän päivään saakka, vuoden 2021 pienestä noususta huolimatta. Suomessa tehdään paljon työtä lapsiperheiden ja lasten eteen, ja olosuhteet saada jälkikasvua ovat maailman parhaimmistoa.

– Äitien hyvinvointiin ja jaksamiseen täytyisi panostaa kuitenkin aiempaa paljon enemmän. Aivan liian moni pienen lapsen äiti kärsii väsymyksestä ja muista terveysongelmista, joihin he eivät saa tai uskalla pyytää apua. Yksi synnytyksen jälkeinen jälkitarkastus ei ole riittävä, vaan äidin terveyden tukemiseen olisi kiinnitettävä nykyistä parempaa huomiota myös neuvolakäynneillä, Simula huomauttaa.

Myös isät kaipaavat tukea

Kansanedustaja Jenna Simula on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen traumaattisten synnytyskokemusten ennaltaehkäisystä ja yhdenmukaisesta ja tarpeeksi perusteellisesta hoidosta hyvinvointialueilla. Suurimpana huolena hän nostaa esiin sen, etteivät perheet välttämättä saavuta haluamaansa lapsilukua traumaattisten kokemusten vuoksi. Simula on aiemmin nostanut syntyvyyskeskustelussa esille myös isät, jotka jätetään huomiotta aivan liian usein.

– Isät kaipaavat aivan samalla tavalla tukea ennen ja jälkeen lapsen syntymän. Kokemukset isän sivuuttamisesta neuvolakäynneillä tai synnytysvalmennuksessa ovat esimerkkejä siitä, miten isiin suhtaudutaan edelleen turhan penseästi ja ulossulkevasti, Simula muistuttaa.

Suomen Uutiset