Perussuomalainen Nuoriso on julkaissut uuden perhepoliittisen ohjelmansa, jonka päävaatimus on, että Suomessa edellytykset perheen perustamiselle olisivat jatkossa entistä kannustavammat. Perussuomalaisten nuorisojärjestö on huolissaan siitä, että syntyvyys on laskenut Suomessa alle väestön uusiutumistason. Koska lapsissa on maamme tulevaisuus, tarvitaan Suomessa kokonaisvaltainen kulttuurinmuutos perheystävällisempään suuntaan.

Perussuomalainen Nuoriso pitää syntyvyyden romahdusta yhtenä Suomen suurimmista haasteista. Syntyvyyden laskun ja heikkenevän huoltosuhteen torjumiseksi tulisi yhteiskunnan antaa konkreettista tukea perheiden perustamiseen. Nuorisojärjestö esittää, että Suomen tulee säätää tuhannen euron valtakunnallinen vauvaraha, joka maksetaan Suomen kansalaisille ensimmäisestä lapsesta.

– Apua ja tukea tulee olla saatavilla julkiselta sektorilta, jotta vanhemmaksi aikovat eivät joudu pelkäämään lapsiarjen keskellä uupumista tai perheellistymisen aiheuttamaa taloustilanteen heikentymistä. Lisärahoitus raskauden aikaisiin palveluihin ja synnytyksen jälkeen tarjottaviin palveluihin sekä lapsiperheille maksettaviin tukiin on välttämätöntä, ohjelmassa kirjoitetaan.

Suurempia perheitä tuettava verohelpotuksin

Perhekokojen kasvattamista tulee tukea muun muassa lapsiluvun mukaan määräytyvällä tuloverokevennyksellä. Yksi keino korjata perhevapaista ja lyhyemmästä työurasta johtuvaa eroa naisten ja miesten tulevissa eläkkeissä olisi jakaa isän ja äidin eläkekertymä lastenhoidon ajalta kokonaisuudessaan kahtia.

Lapsiperheille maksettavista tuista ei pidä leikata missään tilanteessa. Yrittäjien äitiyspäivärahan määräytyminen on myös palautettava takaisin kuuteen kuukauteen.

– Mielestämme lapsilisän progressio tulisi kääntää päälaelleen niin, että ensimmäisestä lapsesta saatu tuki olisi kaikista suurin. Lapsilisät tulee myös sitoa indeksiin, ettei inflaatio laske niiden arvoa. Lapsilisän maksaminen on myös aloitettava jo äitiysloman alkaessa, sillä hankintoja tehdään yleensä jo ennen lapsen syntymää, PS-Nuoriso esittää.

Koko ohjelma luettavissa täällä.

Suomen Uutiset