Perussuomalainen Nuoriso on pettynyt opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen hylätä nuorisojärjestön oikaisuvaatimus järjestön valtionapukelpoisuudesta. Pettymyksen kuitenkin ylittää hämmennys siitä, miten se on käsitellyt asiaa kolmannen osapuolen eli median kanssa.

Kun Perussuomalainen Nuoriso alkoi selvittää asiaa, kävi ilmi, että oikaisuvaatimus on lähetetty Helsingin Sanomille OKM:n virkamiehen aloitteesta vastauksena tietopyyntöön, jossa ei ollut pyydetty oikaisuvaatimusta vaan valtionapukelpoisuushakemusta ja siihen annettua kielteistä päätöstä.

”Lisäksi sinua saattaa kiinnostaa…”

Tällaisen viestin virkamies lähetti Helsingin Sanomille:

“Hei!

Liitteenä on valtionapukelpoisuushakemus ja ministeriön päätös.
Lisäksi sinua saattaa kiinnostaa arviointi- ja avustustoimikunnan (nuorisoalan järjestöjen valtionavustusasioiden asiantuntijaelin) hakemusta koskeva lausunto sekä Perussuomalainen nuoriso ry:n päätöksestä tekemä oikaisuvaatimus ministeriölle, jotka myös oheistan.

Oikaisuvaatimus on parhaillaan käsittelyssä ministeriössä ja tavoitteena on ratkaista asia elokuun aikana.”

HS sai tiedon ennen asianosaisia

HS uutisoi oikaisuvaatimuksesta samana iltana. Perussuomalainen Nuoriso ei saanut samalla tavalla tietoonsa oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikataulua, mutta Helsingin Sanomien toimittajalle tieto kerrottiin.

– On varsin kummallista, että medialle tyrkytetään oma-aloitteisesti juttuvinkkejä työpaikalta käsin ja heitä saatetaan prosessin läpi kädestä pitäen heitä paremmin informoituina kuin itse asianosaisia uutisoitavassa asiassa. Viranomaistoiminnan julkisuus on tärkeää, mutta en näe millään, että siihen kuuluisi toimittajien työn tekeminen heidän puolestaan, moittii nuorisojärjestön puheenjohtaja Lauri Laitinen.

Selitykset muuttuivat lennossa

Vielä erikoisempaa oli se, että perjantaina 8.9. Perussuomalainen Nuoriso sai tiedon oikaisuvaatimuksen hylkäävästä päätöksestä ensimmäisenä Helsingin Sanomista.

– Asiasta kysyttäessä emme saaneet selkeää vastausta, miksi näin kävi. Aluksi OKM:stä kerrottiin, että päätös olisi lähetetty kirjepostilla. Seuraavaksi kävi ilmi, että kirjepostia ei ole lähetetty ja kyse olikin väärinkäsityksestä. Lopulta tilannetta vain valiteltiin ikävänä. Selitykset muuttuivat sitä mukaa kuin esitimme lisäkysymyksiä. Päätös valitusosoituksineen oli nuorisojärjestön luettavissa kymmeneltä illalla siinä missä HS uutisoi asiasta keskipäivällä.

– Epäselväksi jäi, miksi allekirjoituksen muste ei ollut ehtinyt edes kuivua kun päätös oli jo median tiedossa. Hallintolaki lähtee käsittääkseni siitä, että viranomaisen tulisi antaa tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosaiselle. On ilmeistä, että päätöstä ei ole ainakaan tässä tapauksessa annettu viipymättä Perussuomalaiselle Nuorisolle, vaan se on annettu viipymättä täysin kolmannelle osapuolelle, ihmettelee pääsihteeri Jaakko Leppänen.

Avustuksista päätetään sisäpiirissä

OKM:n alaisuudessa toimiva arviointi- ja avustustoimikunta tekee vuosittain OKM:lle esityksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten jaosta sekä lausuu näiden valtionapukelpoisuudesta.

Toimikuntaan kuuluu suurin osa eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöistä, kuten Kokoomusnuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret, Vasemmistonuoret sekä RKP-nuoret. Toimikunnan puheenjohtajana toimii keskustalainen ex-kansanedustaja, ja vuoden 2023 valtionavustuksista vastasi keskustalainen tiede- ja kulttuuriministeri.

Muhkeat avustukset muille

Toimikuntaan kuuluvien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt saivat valtiontukia noin 2,6 miljoonan euron edestä vuonna 2023 seuraavasti:

– Kokoomuksen Nuorten liitto ry + Kokoomuksen Opiskelija Tuhatkunta ry 665 700 €
– Sosialidemokraattiset Nuoret ry + Sosialidemokraattiset Opiskelijat – Sonk ry 543 400 €
– Suomen keskustanuoret ry + Keskustaopiskelijat ry 666 700 €
– Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 165 900 €
– Vasemmistonuoret ry + Vasemmisto-opiskelijat ry 330 100 €
– Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf 214 200 €

Toimikuntaan kuulumattomien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt saivat vain 57 100 €:

– Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) nuoret ry 57 100 €

Perussuomalaisten ja Liike Nytin nuorisojärjestöille ei makseta valtiontukia.

SUOMEN UUTISET