Perussuomalainen Nuoriso on tyytymätön opetus- ja kulttuuriministeriön kielteiseen päätökseen valtionapukelpoisuudesta ja pitää sitä poliittisesti syrjivänä. Päätös ilmoitettiin samana päivänä, kun uusi hallitus astui virkaan. Perusteluissa järjestön merkitystä ja vaikuttavuutta pidetään “välttävänä” ja järjestöä arvostellaan siitä, ettei sillä ole “tavanomaisesta järjestötoiminnasta poikkeavia, erityisiä toimenpiteitä nuorten osallisuuden edistämiseksi.”

Lisäksi päätöstä perustellaan sillä, että ”tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä järjestön toimittamissa asiakirjoissa ei ole esitetty lainkaan” ja ”hakemuksen perusteella on erittäin vähän nuorten yhdenvertaisuutta edistäviä toimenpiteitä”. Kyseisiä perusteluja ei ollut aiemmassa hylkäävässä päätöksessä, vaan ne tuotiin esiin vasta nyt, kun toiminnan vakiintumattomuutta ei voinut enää käyttää perusteena.

– Ihmettelen sitä, kuinka kilpailevien puolueiden mielipidettä pyritään esittämään objektiivisena arviona järjestön toiminnasta. Perussuomalainen Nuoriso on kerännyt useampaan itse ajamaansa kansalaisaloitteeseen tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja nostanut kolme nuorta eduskuntaan. Meidän vaikuttavuuttamme nuorten äänten esiintuomiseksi ja osallistamiseksi yhteiskunnassa ei voi kiistää, toteaa järjestön puheenjohtaja Lauri Laitinen.

Avustuksista päättävät nuorisojärjestöt itse

OKM:n alaisuudessa toimiva arviointi- ja avustustoimikunta tekee vuosittain OKM:lle esityksen valtakunnallisten nuorisojärjestöjen valtionavustusten jaosta sekä lausuu näiden valtionapukelpoisuudesta.

Toimikuntaan kuuluu suurin osa eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöistä, kuten Kokoomusnuoret, Demarinuoret, Vihreät Nuoret, Vasemmistonuoret sekä RKP-nuoret. Toimikunnan puheenjohtajana toimii keskustalainen ex-kansanedustaja, ja vuoden 2023 valtionavustuksista vastasi keskustalainen tiede- ja kulttuuriministeri.

”Vaadimme tasavertaista kohtelua”

Toimikuntaan kuuluvien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt saivat valtiontukia noin 2,6 miljoonan euron edestä vuonna 2023 seuraavasti:

– Kokoomuksen Nuorten liitto ry + Kokoomuksen Opiskelija Tuhatkunta ry 665 700 €

– Sosialidemokraattiset Nuoret ry + Sosialidemokraattiset Opiskelijat – Sonk ry 543 400 €

– Suomen keskustanuoret ry + Keskustaopiskelijat ry 666 700 €

– Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry 165 900 €

– Vasemmistonuoret ry + Vasemmisto-opiskelijat ry 330 100 €

– Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets ungdomsorganisation rf 214 200 €

Toimikuntaan kuulumattomien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt saivat vain 57 100 €:

– Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) nuoret ry 57 100 €

– Perussuomalaisten ja Liike Nytin nuorisojärjestöille ei makseta valtiontukia.

– Ei riitä, että perussuomalaiset on useissa mittauksissa nuorten suosituin puolue, vaan saadakseen avustusta sen pitäisi olla muiden tavoin korruptoituneesti päättämässä itse omista rahoistaan. Me vaadimme tasavertaista kohtelua: joko meillä on oikeus omaan osaamme tai sitten kaikki puolueet rahoittavat omat nuorisojärjestönsä täysin itse, vaatii järjestön pääsihteeri Jaakko Leppänen.

Suomen Uutiset