Turvapaikanhakijoita on alettu määrätä Saksassa aputöihin ja siivoamaan vastaanottoasuntolaa. Lähes unohtumaan päässyttä lakia sovelletaan käytäntöön jo Thüringenissä.

Lain mukaan turvapaikanhakija voidaan määrätä yleishyödylliseen työhön, josta maksetaan 80 centtiä tunnissa, maksimissaan 64 euroa kuukaudessa. Palkka maksetaan pankkikorttitilille.

Korvausta ei vähennetä noin 500 euron kuukausiavustuksesta, mutta kieltäytyminen määrätystä työstä voi johtaa avustuksen leikkaamiseen 180 eurolla.

Monissa töissä pärjää myös kielitaidottomana

Lähes unohduksiin jäänyt vuonna 1993 säädetty laki turvapaikanhakijoille maksettavista korvauksista on kaivettu esille ensimmäisenä Thüringenin osavaltiossa Saale-Orlan hallintoalueella.

San vastikään suoralla kansanvaalilla valittu johtaja Christian Hergott (CDU) on osoittanut työtehtävät jo viidellekymmenelle pakolaisasuntolan 150:stä asukkaasta.

Heidän tehtäviinsä kuuluu vastaanottoasuntolan siivousta, erilaisia aputöitä, ulkoalueiden kunnossapitoa sekä muita tehtäviä, joissa pärjää myös kielitaidottomana.

Vastapalvelus yhteiskunnalle

Aluejohtaja on perustellut työvelvoitteen käyttöönottoa kaikenpuolisella edulla.

Turvapaikanhakijat saavat usein pitkäveteiseen päivärytmiinsä sisältöä samaan aikaan, kun heillä on mahdollisuus tehdä yhteiskunnalle vastapalvelus saamastaan vieraanvaraisuudesta.

Saksan hallintoalueita edustava seutuliitto kannattaa turvapaikanhakijoiden velvoitetyöllistämisen laajentamista koko maahan.

Työnteko hälventää ennakkoluuloja

Liiton johtaja Reinhard Sager pitää turvapaikanhakijoiden työntekoa tärkeänä.

Työnteko hälventää tulijoihin ja heidän motiiveihinsa liitettyjä ennakkoluuloja ja parantaa heidän hyväksyntäänsä.

Tavoitteena Segerin mukaan kuitenkin on, että oleskeluluvan saaneille tulijoille tarjotaan töitä mahdollisimman nopeasti normaalilla palkalla yleisiltä työmarkkinoilta.

Vihreät ja pakolaisjärjestö tyrmäävät

Thüringenistä myös muihin osavaltioihin ja hallintoalueilla leviämässä oleva työvelvoitteen toimeenpano on käynnistänyt Saksassa myös poliittisen keskustelun.

Pakolaisten asioita ajavassa Pro Asyl -yhdistyksessä turvapaikanhakijoiden työvelvollisuutta pidetään syrjivänä ja rasistisena. Myös demaripuolueen johto ja vihreät tyrmäävät sen.

Työministeri Hubertus Heil (sd) sen sijaan pitää Bild-lehdelle antamassaan haastattelussa työvelvoitetta yksittäistapauksissa mielekkäänä.

PERTTI RÖNKKÖ, BERLIINI