Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immosen mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei vastannut eduskunnan välikysymyskeskustelussa yhteenkään ministerin toimintaa kyseenalaistaneeseen kysymykseen.

Perussuomalaiset ja muut oppositiopuolueet esittivät välikysymyksessä pitkän ja yksityiskohtaisen listan kysymyksiä Pekka Haaviston sekavaa toimintaa koskien, mutta hän ei vastannut niistä yhteenkään.

– Haaviston ministeritoimintaa sekä Isis-perheiden kotiuttamista koskeva keskustelu herättikin eduskunnassa enemmän uusia kysymyksiä kuin antoi vastauksia, Olli Immonen sanoo.

Sopimuksilla ei saa vaarantaa turvallisuutta

Immonen kritisoi sitä, että myös tämän päivän välikysymyskeskustelussa hallituspuolueiden poliitikot vetosivat jatkuvasti kansainvälisiin sopimuksiin ja Suomen perustuslakiin puolustellessaan Isis-perheiden tuomista Suomeen.

– Sellaiset maat, jotka ovat sitoutuneet täysin samoihin kansainvälisiin sopimuksiin kuin Suomi ja joiden perustuslait takaavat kansalaisilleen vahvat perusoikeudet, ovat ajaneet Suomea tiukempaa linjaa Isis-perheiden kotiuttamisen suhteen.

– Kansainvälisiin sopimuksiin vetoamalla ei voida perustella vaarallisten isisläisten tuomista Suomeen. Sopimuksia ei saa tulkita siten, että sillä vaarannetaan suomalaisten turvallisuus, Immonen sanoo.

Immosen mukaan voidaan yhtä hyvin kysyä, onko Suomi rikkonut lapsen oikeuksien sopimusta, kun se ei estänyt lasten viemistä sota-alueelle.

– Kyseisten sopimusklausuulien velvoittavuus tuntuu olevan enemmän kiinni asiasta ja tulkitsijasta kuin klausuulista itsestään.

Keitä Suomeen ollaan tuomassa?

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti totesi al-Holin tilannetta koskeneisiin kanteluihin antamassaan vastauksessa, että aikuisten kotiuttaminen voi hänen saamiensa tietojen perusteella ”johtaa muiden Suomessa oleskelevien perus- ja ihmisoikeuksien vaarantumiseen”.

– Tämä oikeuskanslerin esille nostama näkökulma on tärkeää ottaa huomioon kaikessa Suomessa käytävässä maahanmuuttokeskustelussa.

– Nyt käydyssä välikysymyskeskustelussa kävi ilmi, että hallitus aikoo vaarantaa suomalaisten perus- ja ihmisoikeudet tuomalla Suomeen Isis-lasten lisäksi myös heidän äitejään, Immonen toteaa.

Myös Isis-lapset voivat olla uhka

Suojelupoliisin mukaan Isis-naisten lisäksi myös Isis-lapset voivat olla turvallisuusuhka Suomelle. Isis-lapset ovat olleet konfliktialueella erittäin vaikeissa oloissa, ja he ovat altistuneet alueella väkivallalle ja islamistiselle propagandalle.

– Suojelupoliisin viesti on syytä ottaa vakavasti huomioon. Hallituksen on luotettava Supon arvioon, Immonen sanoo.

Immonen muistuttaa, että ulkomailla olevien Suomen kansalaisten kotiuttamishankkeet ovat aina valtioiden välisiä luovutuksia koskevia asioita. Suomen valtion valta ei ulotu Syyrian alueelle.

Ovatko kaikki Suomen kansalaisia?

Tiedotusvälineiden mukaan leirillä on sekä kantasuomalaisia että naisia, joiden perheet ovat alun perin muusta maasta. Lasten isät eivät todennäköisesti ole Suomen kansalaisia.

– Ainakin osa leirillä olevista lapsista on syntynyt muualla kuin Suomessa, eli Kalifaatissa. Lapset ovat syntyneet täten ulkomailla ja heidän vanhemmista toisella on Suomen passi. Suomessa kansalaisuus periytyy äidiltä, jos äiti ilmoittaa lapsen väestörekisteriin tai hakee lapselle Suomen kansalaisuutta.

– Onko lapsille myönnetty tai edes haettu Suomen kansalaisuutta? Miten leirillä olevien lasten kansalaisuus aiotaan selvittää? Miten selvitetään, että kotiutettavat lapset ovat varmuudella suomalaisen äidin biologisia lapsia eivätkä muiden henkilöiden lapsia? Tässä on paljon avoimia kysymyksiä, Immonen sanoo.

Viranomaistoiminnan perustuttava lakiin

Immonen muistuttaa myös, että toisen valtion alueella olevat henkilöt eivät ole Suomen valtion lainkäyttövallan piirissä.

– Viranomaisen toiminnan tulee perustua lakiin. Suomen lait eivät koske muita kuin Suomen lainkäytön piirissä olevia henkilöitä.

SUOMEN UUTISET