Hallitus teki eilen linjauksensa al-Holin leirillä olevien lasten osalta, mutta kokonaisuus on edelleen selvittämättä. Pääministeri Marinin lausunto jätti myös paljon tulkinnanvaraa. Edes hallituspuolueiden edustajat eivät pysty olemaan samaa mieltä pääministeri Marinin lausunnosta, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko.

Hallitus on päätynyt linjaukseen, joka mahdollistaa al-Holin leiriltä myös Isis-naisten kotiuttamisen.

– Muista Pohjoismaista poiketen Suomen hallitus ei uskalla kieltäytyä auttamasta terroristijärjestöön liittyneitä aikuisia. Nyt hallitus on käytännössä päättänyt sysätä poliittisen ongelman ratkaisemisvastuun virkamiehille vetoamalla tapauskohtaiseen harkintaan, Mika Niikko arvostelee.

– Perheoikeuden tutkijatohtori Sanna Mustasaaren mukaan lastensuojelutoimenpiteet kuuluisi toteuttaa lievimmän puuttumisen periaatteella, mutta nyt koko kansan turvallisuutta koskevia päätöksiä vyörytetään heidän vastuulleen. Nyt odotamme hallitukselta selkeää linjausta ja avointa keskustelua siitä, että tuodaanko Isis-naisia Suomeen vai ei.

”Nämä äidit ovat ensisijaisesti jihadisteja”

Niikko muistuttaa, että kyseessä on turvallisuus- ja ulkopoliittisesti hyvin olennainen asia.

– Vaikka nämä naiset ovat myös äitejä, he ovat ensisijaisesti jihadisteja. Nämä naiset lähtivät vapaaehtoisesti luomaan tappamisella ja terrorilla hallittua kalifaattia. Kalifaatin kaaduttua joillekin naisille tuli hätä päästä takaisin Suomeen. Koti-ikävä ei ole kuitenkaan syy hakea valtion rahoilla naisia takaisin Suomeen.

– Al-Holin leirillä naiset ovat eläneet ympäristössä, jossa noudatetaan Sharia-lakia. Isis on vastuussa tuhansien ihmisten murhaamisesta, raiskauksista ja muista raakuuksista, Niikko sanoo.

Viimeaikaisten raporttien mukaan myös leirillä olevat naiset ovat syyllistyneet toisten vankien tappamiseen, koska he eivät ole olleet tarpeeksi uskollisia Isisille, eivätkä ole noudattaneet Sharia-lakia tarpeeksi orjallisesti.

– Haluaako hallitus todella tuoda edellä mainittuihin tekoihin mahdollisesti syyllistyneitä ja samoihin periaatteisiin nojaavia naisia Suomeen?

Suojelupoliisi varoittaa turvallisuusuhasta

Kurdistanin autonomisen alueen entinen ulkoministeri Falah Mustafa Bakir on pyytänyt apua kansainvälisen tuomioistuimen perustamiseen alueelle. Hän on todennut, että kansainvälisen lain mukaan kaikki Isis-taistelijat on tuomittava siellä. Hän painottaa, että nämä ihmiset ovat syyllistyneet rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

– Haluan myös muistuttaa, että Suomessa on erittäin vaikea selvittää, mitä naiset ovat tehneet ja täyttävätkö heidän tekonsa terrorististen tai muiden rikosten tunnusmerkit. Suomessa terroristiryhmään kuulumista ei ole vielä esitetty kriminalisoitavaksi.

– Myös Suojelupoliisi on kertonut yksiselitteisen kantansa siihen, että leirillä olleet saattavat muodostaa uhkan kansalliselle turvallisuudelle. Leirille tulleiden ihmisten todellisen henkilöllisyyden ja kansalaisuuden varmistaminen on myös haastavaa. Saapuessaan Syyriaan ja Irakiin ulkomaalaiset ovat voineet tuhota henkilöllisyystodistuksensa ja esiintyä väärillä nimillä. Leirillä syntyneillä lapsilla ei ole edes syntymätodistuksia ja kukaan ei pysty todistamaan, ovatko he edes suomalaisia, Niikko sanoo.

Haavisto ”unohti” tiedottamisen

Niikon mielestä ulkoministeri Pekka Haaviston toiminta on ollut todella huolestuttavaa liittyen sekä al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten suunniteltuun kotiuttamiseen että ulkoministeriön sisäiseen tehtävänjakoon.

– Lisäksi ministeri Haavisto on unohtanut kokonaan sen, että hänellä on velvollisuus pitää eduskunta ja ulkoasiainvaliokunta ajan tasalla yhteiskunnallisesti näin merkittävässä asiassa. Kyseessä on juridisesta näkökulmasta poikkeuksellinen toimi ja hallituksen on otettava siitä vastuu.

– Ministeri Haavisto on käynyt valiokunnan kuultavana kolmesti. Lisäksi hän on toimittanut syyskuussa lausunnon sen hetkisestä tilanteesta. Valiokunnan enemmistön mielestä Haaviston antama selvitys oli riittävä ja valtioneuvoston toimintalinja hyväksyttävä. Valiokunta ei kuitenkaan ollut yksimielinen ja osaltani myös itse katson, että ministeri ei ole toimittanut valiokunnalle oikeaa tietoa, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Niikko sanoo.

Luottamus ministeri Haavistoa kohtaan on horjunut pahasti. Tämän osoittaa koko opposition yhteinen välikysymys ja hallituksen esittämät toisistaan eroavat lausunnot al-Holin leirillä olevien suomen kansalaisten auttamisesta.

– Ottaen huomioon edellä mainitut seikat ministeri Haaviston toimintaa arvioidaan nyt sitä taustaa vasten, onko asiassa annettu väärää tietoa ja onko ulkoasiainvaliokuntaa johdettu tahallisesti harhaan. Viime kädessä sitä on arvioitava ministerivastuun osalta, Niikko toteaa.

Peruspilarit horjuvat jo nyt

Marinin hallituksen hallitusohjelmassa sanotaan, että kansalaisten turvallisuus ja myös turvallisuuden kokemus ovat suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan ydintä. Ohjelma myös lupaa lisätä politiikan avoimuutta ja kansalaisten mahdollisuutta saada tietoa asioista jo käsittelyvaiheessa niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla.

– Jo nyt nämä peruspilarit horjuvat. Al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiskysymys on nostanut esille vakavan ongelman. Hallitus on täysin kyvytön tekemään vaativia poliittisia ratkaisuja ja jatkuvat sisäiset vuodot ja viestintä herättää kysymyksen siitä, että onko hallitus oikeasti kykenevä johtamaan tätä maata, Niikko sanoo.

– Hallitus oletettavasti haluaa rauhoittaa poliittisen tilanteen äänestämällä yhtenäisesti hallituksen luottamuksen puolesta. Ellei sitten keskusta puolusta rehellisyyden ja avoimuuden periaatteita äänestämällä siten kuin he tietävät oikeudenmukaiseksi.

SUOMEN UUTISET