Puoluejohtajat keskustelivat Suomen kuntien heikosta taloustilanteesta tänään Kuntaliiton puheenjohtajatentissä. Perussuomalaisten Riikka Purra totesi, että kuntien taloushaasteita ei voida ratkaista pelkästään sillä, että jatkossa tehtäviä siirretään kuntatasolta alueille. – Nyt on katsottava, onko kaikkeen varaa ja millä edellytyksillä.

Koronavirus viime vuonna heikensi odotetusti kuntien taloutta, vaikka valtion koronatukipaketti paikkasikin jonkin verran tulonmenetyksiä.

Seuraava vuosi näyttää kunnissa silti huolestuttavalta. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesikin Kuntaliiton puheenjohtajatentissä tänään, että kunnissa suurin ongelma on edelleen raha.

Purra huomautti, että kuntasektori on kroonisesti alijäämäinen. Kuntien taloustilanne oli heikko jo ennen koronaa.

– Kasvua ei ole ollut pitkään aikaan. Viime vuonna alijäämää ei tullut koronatukipakettien vuoksi, mutta siitä huolimatta suurin osa Suomen kunnista ei ole kuivilla. Moni kunta ei meinaa selviytyä edes lakisääteisistä tehtävistään.

– Suurin haaste liittyy siihen kokonaisuuteen, että vaikka kasvu ei ole tasaista koko maan alueella, kuntien lakisääteisiä tehtäviä vain lisätään, Purra sanoi.

Ohisalo luottaa tuulivoimaan

Kokoomuksen Petteri Orpo ilmaisi myös huolensa alijäämäisestä kuntataloudesta.

Puoluejohtajilta kysyttiin, millä konkreettisilla keinoilla he laittaisivat kuntien budjetit tasapainoon.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan sote-uudistus olisi tarvittava pelastus ja se auttaisi useiden kuntien taloutta, koska sote siirtää osan kuntien tehtävistä ”laajemmille harteille”.

Marinin mukaan myös EU-rahoitusvälineet toisivat kuntatalouteen ”merkittäviä mahdollisuuksia” investoinneille.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo toisti aikaisemman, hyvin poikkeuksellisen näkemyksensä siitä, että nimenomaan tuulivoimabisnes olisi tässä ajassa tarvittava vahvistus kuntataloudelle.

Ohisalo kertoi vierailleensa äskettäin Kalajoella ja ihastelleensa siellä rakenteilla olevaa tuulivoimapuistoa.

– Tuulivoima on kunnalle loistava mahdollisuus saada paitsi uutta työtä, jatkossa myös verotuloja, kuten kiinteistöverotuloja. Vihreisiin ratkaisuihin kuntatasolla kannattaa tarttua, Ohisalo esitti.

Kuntien valtionosuudet laskussa

Purra kuitenkin totesi, että kuntien taloudellisia haasteita ei voida ratkaista yksinomaan sillä, että kuntien tehtäviä siirretään alueille.

– Pelkkä hallinnon tason muutos ei ratkaise kuntien taloudellista selviämistä. Tosiasia on, että kuntien lakisääteisten tehtävien määrä – riippumatta siitä kuka ne tehtävät järjestää – on edelleen lisääntymässä, mutta valtio ei kykene antamaan kunnille riittäviä resursseja.

Purra sanoi, että sama suuntaus on tosin ollut nähtävissä jo pidempään, eli valtionosuudet ovat laskeneet jo kymmenisen vuotta ja nyt kuntien lakisääteisiä tehtäviä arvioidaan olevan jo viisi ja puoli sataa.

– Vaikka osa tehtävistä siirtyy soten myötä pois kunnilta, kokonaisuus on edelleen se ongelma. En näe muuta keinoa lähestyä ongelmaa kuin se, että kuntien tehtäviä aletaan perata läpi tiheällä kammalla, katsoen mitkä ovat tärkeimpiä turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. On siis katsottava, onko kaikkeen varaa ja millä edellytyksillä.

Asiat laitettava tärkeysjärjestykseen

Perussuomalaisten uusimman kuntavaaliohjelman otsikko on: Asiat tärkeysjärjestykseen. Ohjelmassa tuodaan esille, että velanoton ja verotuksen kiristämisen sijaan julkisessa taloudessa yhteiset varat on laitettava tärkeysjärjestykseen.

Verojen keräämisen oikeutus murenee, mikäli yhteiset varat käytetään muihin kohteisiin kuin suomalaisten yhteisen hyvän edistämiseen.

Purra toi Kuntaliiton puheenjohtajatentissä esille, että perussuomalaisten ehdotukset julkisen sektorin leikkauksista yleensä tahallaan ymmärretään väärin.

– Kun me puhumme siitä, että julkista sektoria voitaisiin supistaa, niin ensimmäinen reaktio on yleensä kysymys siitä, että leikkaisimmeko me hoitajista, opettajista tai kirjastoista. Kyse ei suinkaan ole tästä.

– Suomen kokonaisveroaste on poikkeuksellisen korkea, jopa EU:n ja OECD:n mittakaavassa. Jos vertaamme Suomea vaikka Tanskaan tai Ruotsiin, niin ei sielläkään ihmiset kärsi kunnissa.

Kykenisikö myös hallitus priorisoimaan?

Purra heitti pallon myös hallitukselle koskien kuntien tehtävien priorisointia.

– Käsitykseni mukaan hallituksella on valtionvarainministeriössä kuntaosastolla hanke, jossa käydään kuntien tehtäviä läpi. Siellä on esitetty ajatuksia muun muassa kuntien yhteistyöstä eri sektoreilla. Hallintovaliokunta on pyytänyt informaatiota tästä kehityksestä. Odotankin innolla, mitä teidän hallituksenne saa aikaiseksi.

– Perussuomalaiset korostaa talouden hyvinvointia nimenomaan siksi, että me kykenisimme pitämään hyvinvointijärjestelmästämme huolta ja huolehtimaan niistä ihmisistä, jotka eivät itse siihen pysty, Purra sanoi.

SUOMEN UUTISET