Perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso on jättänyt eronpyyntönsä VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävästä. Laakso on julkisesti kritisoinut VR:n hallitusta huhtikuusta saakka, jolloin VR:n toimitusjohtaja Lauri Sipponen irtisanottiin. Tuolloin VR:n hallituksen puheenjohtaja Kjell Forsén myönsi piilotelleensa ja valehdelleensa tapahtumien kulusta niin VR:n henkilöstölle, medialle, johtoryhmälle kuin hallintoneuvostollekin.

– VR:n hallitus pitää hallintoneuvostoa pilkkanaan eikä ole toistuvista pyynnöistä huolimatta antanut hallintoneuvostolle sille kuuluvia tietoja toimitusjohtajan irtisanomisen perusteista, toteaa perussuomalaisten Sheikki Laakso.

– Ylimielisyydessään hallitus on ilmeisesti unohtanut, että VR on valtionyhtiö, jonka omistajia ovat käytännössä Suomen kansalaiset, ja että poliittisesti valittujen henkilöiden tehtävänä on valvoa hallituksen toimintaa hallintoneuvoston kautta.

– Nyt hallitus vain syöttää hallintoneuvostolle neljännesvuosittain pullaa ja kahvia kertoen samalla yhtiön taloustietoja. Hallitus ei vaivaudu kysymään hallintoneuvostolta edes mielipidettä, saati että kertoisi sille toimistaan etukäteen, Laakso lataa.

VR:n itsekkyys ei rajoitu hallintoneuvoston kohteluun

Yhtiön härskit toimintatavat ovat tulleet Laaksolle tutuiksi parin viime vuoden kuluessa.

– VR oli oman kilpailuasemansa parantamiseksi valmis vaarantamaan metsäteollisuuden kuljetukset. Se on valtionyhtiöltä ennenkuulumatonta.

– Kilpailijan osto kumipyöräliikenteessä ja siten hankittu sektorikohtaisesti määräävä markkina-asema ei mielestäni sovi valtionyhtiön toimintaperiaatteisiin. Ei ole tarkoituksenmukaista, että valtionyhtiö tuhoaa ympäriltään kaiken yksityisen saman alan osaamisen.

Yritys vaikuttaa eduskuntaan oli kaiken huippu

VR:n sisällä henkilöstön johdon taholta kokema kohtelu ja arvostuksen puute ovat puhuttaneet jo jonkin aikaa, pääosin julkisuudelta piilossa.

– Yhtenä epäkohtana nostan esiin VR:n harjoittaman henkilöstöpolitiikan, jota Sipponen oli palkattu parantamaan.

Hallituksen pyrkimys vaikuttaa hallintoneuvoston kansanedustajajäseniin on kuitenkin ollut kaiken huippu.

– Erityisen härski oli tapa, jolla hallintoneuvoston kautta yritettiin vaikuttaa eduskuntaan. Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa yhtiön toimintaa kansan edustajina, ei toimia VR:n ohjailemana lobbariryhmänä kansanedustuslaitoksen sisällä, Laakso kuvaa tilannetta.

Hallintoneuvoston toiminta edellyttää hallituksen yhteistyötä

Hallintoneuvoston perimmäinen tarkoitus – yhtiön hallituksen toiminnan valvominen – ei voi tarkoituksenmukaisesti toteutua, mikäli hallitus on yhteistyöhön vastahakoinen. Se osoittaa huomattavan puutteen valtionyhtiöiden toiminnan kontrollissa. Järjestelmä vaatisi päivittämistä siten, että hallitusneuvostolla olisi kyky suorittaa tehtäväänsä hallituksen yhteistyöhalukkuudesta riippumatta.

– Koska hallintoneuvostolla ei hallituksen toistuvan tietojen pimittämisen myötä ole keinoja toteuttaa lain sille määräämää tehtävää valvoa VR:n hallituksen toimintaa, olen tehnyt päätöksen erota hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävästä. Samalla eroan myös hallintoneuvoston jäsenyydestä, Laakso toteaa.

Onko valtionyhtiön kannettava vastuu toimistaan?

VR:n hallitus myöntää valehtelun ja tietojen pimittämisen. Se myös jatkaa monopolistisia pyrkimyksiään ja harvojenkin kilpailijoidensa raivaamista markkinoilta keinolla millä hyvänsä. Ovatko nämä valtionyhtiölle hyväksyttäviä toimintaperiaatteita?

Kansanedustaja Laakson mielestä eivät ole. Kokonaisuuden huomioiden hän näkee, että VR:n hallituksen tulisi erota.

– Hallituksen on oltava vastuussa tekemisistään. Tulen ottamaan tämän esille valtion omistajaohjauksen parlamentaarisessa neuvottelukunnassa, Laakso lupaa.

Kansanedustaja Laakso toimii valtion omistajaohjauksen parlamentaarisen neuvottelukunnan varapuheenjohtajana.

Suomen Uutiset