Kansanedustaja Minna Reijonen ihmettelee, miksi eduskunnassa nimetään kansanedustajia tehtäviin, joissa ei ole mahdollisuutta vaikuttaa. Reijonen on itse nimitetty Neste Oyj:n sidosryhmien neuvottelukuntaan perussuomalaisten edustajana. Neuvottelukunta ei ole kokoontunut kertaakaan koko vaalikauden aikana.

Valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös ohjaa Suomen valtion toimintaa osakkeenomistajana ja koskee kaikkia niitä osakeyhtiöitä, joissa valtio on osakkeenomistaja. Osana omistajaohjauksen vuoropuhelua ovat yhtiöiden sidosryhmien neuvottelukunnat erityisesti valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä. Nämä sidosryhmien neuvottelukunnat kokoontuvat säännöllisesti ja käsittelevät kokouksissaan yhtiöihin liittyviä ajankohtaisia asioita.

– Paitsi että ne eivät välttämättä kokoonnu ollenkaan, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen.

Ei toimintaa, ei tarkoitusta

Reijonen ihmettelee, miksi tällaisiin neuvottelukuntiin ylipäätään kutsutaan kansanedustajia, jos niissä ei ole mitään toimintaa eikä sitä kautta mitään tarkoitusta. Koronapandemia on tietysti aiheuttanut tiettyjä rajoitteita yhteydenpitoon, mutta kokouksia on ollut mahdollista järjestää etäyhteyksin koronasta huolimatta.

– Neste siirsi toimintoja Rotterdamiin. Myös sota vaikuttaa varmasti vakavasti myös Nesteen toimintaan. Ihan turhaan valtio nimittää henkilöitä vuoropuheluun, kun edes ajankohtaisuuksia ei näin suurissa asioissa päivitetä, toteaa Reijonen.

Tarvitaanko tällaisia nimityksiä?

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen vastasi Reijosen aiheesta tekemään kirjalliseen kysymykseen, että valtio-omistaja pitää tärkeänä, että osana omistajaohjausta käydään aktiivista vuoropuhelua myös yhtiöiden sidosryhmien kanssa niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Tällä tavoin lisätään sidosryhmien tietoisuutta yhtiön toiminnasta, strategiasta ja toimintaympäristöstä.

Hyvinä esimerkkeinä vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa ovat erityisesti valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä toimivat sidosryhmien neuvottelukunnat, muutamassa valtionyhtiössä olevat monijäseniset hallintoneuvostot sekä omistajaohjausasioita käsittelevä parlamentaarinen neuvottelukunta.

– Luulen, että ministerikään ei ole tietoinen tällaisista turhista nimityksistä, sanoo Reijonen.

Reijonen esittääkin vakavasti harkittavaksi, tarvitaanko tällaisia nimityksiä lainkaan.

Suomen Uutiset