Uutinen UPM:n biojalostamon sijoittumisesta Rotterdamiin Kotkan asemasta oli taas valtava isku suomalaiselle teollisuudelle ja työllisyydelle. – Päätös päätökseltä hyvinvointimme kivijalka rapistuu, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä.

Jani Mäkelä huomauttaa, että ilman uusia investointeja ollaan pian tilanteessa, jossa vanhat tehtaat muuttuvat kannattamattomiksi ja työpaikat häviävät.

– Tilalle on vaikeaa tai mahdotonta saada korvaavia työpaikkoja, joista saataisiin verotuloja hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen.

Kilpailijoille ei ole varaa antaa etumatkaa

Teollisuuden investointien häviäminen Suomesta ei johdu mistään yksittäisestä asiasta, vaan on monien epäsuotuisien seikkojen summa. Suurimpaan osaan näistä seikoista voi vaikuttaa poliittisilla päätöksillä.

– Tarvitaan tuotekehitystä ja osaavaa työvoimaa, ennakoitavaa metsäpolitiikkaa ja raaka-aineen saatavuutta. Kuljetuksen ja energian hinnassa, päästökaupassa tai yritystuissa ei ole varaa antaa yhtään etumatkaa kilpailijamaille. Työmarkkinoiden epävakaus kostautuu lopulta työpaikkojen määrässä.

– Nykyään on muotia puhua ilmastohätätilasta, mutta todellisuudessa Suomessa pitäisi julistaa teollisuushätätila.

Ylikunnianhimoisista ilmastotavoitteista luovuttava

Mäkelä muistuttaa, että suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko, koska missään muualla ei huolehdita tyhjä hyvin ympäristöstä.

– Suomen tulee vetäytyä tavoitteestaan saavuttaa hiilineutraalius 15 vuotta muuta EU:ta aiemmin – sen vaatimat toimet
olisivat äärimmäisen vahingollisia kilpailukyvyllemme verrattuna lähempänä markkinoita oleviin lyhyiden etäisyyksien lämpimiin maihin.

– Suomalaisten päättäjien tulee sitoutua siihen, että yhtään teollisuuden työpaikkaa ei lähde Suomesta omien päätöstemme johdosta. Me perussuomalaiset olemme siihen valmiita, Mäkelä sanoo.

SUOMEN UUTISET