Kansanedustaja Jussi Wihonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kevytkuorma-autojen nopeusrajoituksista. Kysymyksessä Wihonen tiedustelee, että onko hallituksella aikeita muuttaa nykyistä lainsäädäntöä ja onko lainsäädännössä huomioitu ajoneuvojen teknologinen kehitys.

– Nyt tilanne on, että painoltaan ja päästöiltään suuremmat linja-autot saavat ajaa kevytkuorma-autoja lujempaa, Jussi Wihonen sanoo ja tiedustelee, aiotaanko seurata miten säädökset vaikuttavat käytännössä liikenteessä.

Tieliikennelaissa on säädetty eri ajoneuvojen nopeusrajoituksista. Tavarankuljetukseen tarkoitettujen ajoneuvojen suurin sallittu nopeus määräytyy rekisteröintitodistukseen merkittyjen massojen, käyttöönottovuoden ja tiettyjen varusteiden perusteella.

Eri nopeusrajoitus hämmentää

Suomessa kevytkuorma-autoiksi rekisteröidään kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia ja enintään 7,5 tonnia painavat ajoneuvot. Kuorma-autoille on asetettu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus, jonka mukaan ajoneuvolla saa ajaa enintään 80 km/h. Kuorma-autoon on myös asennettava nopeudenrajoitin, jonka on estettävä nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90 km/h.

– On helppo tehdä ero isojen kuorma-autojen ja pienten pakettiautojen välillä. Kevytkuorma-autoiksi rekisteröityjen pakettiautojen kohdalla tilanne on kuitenkin eri. Juuri raja-arvon (3500 kg) eri puolilla olevat pakettiautot saattavat olla täysin samankaltaisia, ero saattaa löytyä vain rekisteröinnistä. Esimerkiksi muuttofirmalla saattaa olla tilanne, jossa kevytkuorma-autoksi rekisteröidyn pakettiauton paino on tosiasiassa pienempi muuttokuorman kanssa, kuin isolla kuormalla ajavan, samankokoisen, normaaliksi pakettiautoksi rekisteröidyn. Erotuksena, että toinen saa ajaa 80 km/h ja toinen 100 km/h, Wihonen kertoo.

Vaikeuttaa liikenteen sujuvuutta

Erikoisen nopeusrajoittimien nopeusrajoituksista tekee se, että linja-autoja koskevat eri linjaukset. Suurempi massainen ja päästöiltään suurempi linja-auto saa ajaa kovempaa kuin kevyempi ja pienipäästöinen kevytkuorma-auto.

– Ajoneuvojen nopeusrajoittimien eri linjaukset aiheuttavat hämmennystä ammattikuljettajissa ja vaikeuttavat liikenteen sujuvuutta, Wihonen sanoo ja kysyy hallitukselta, näkeekö se tarvetta tarkastella uudelleen kevytkuorma-autoksi määriteltävien ajoneuvojen kokonaismassan alarajaa ja onko hallitus pohtinut kevytkuorma-autojen nopeusrajoitusten muuttamista tai onko lainsäädännössä huomioitu ajoneuvojen teknologinen kehitys, kuten vähentyneet päästöt.

SUOMEN UUTISET